Dictionary Danish English Foreign Trade

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Danish of Import Export


Eksport Import Udenrigshandel

about - om
Add Site - Tilføj websted
advance payment - forudbetaling
Advertising - Reklame
African Development Bank - Den afrikanske Udviklingsbank
African Union - Afrikanske Union
Agreements - Aftaler
Agriculture - Landbrug
airport - Lufthavn
algorithm - Algoritme
Analysis - Analyse
Andean Community - Den Andiske Sammenslutning
Arab League - Den Arabiske Liga
Arbitration - Voldgift
Area - Areal
Asian Development Bank - Asiatiske Udviklingsbank
Asia-Pacific Economic Cooperation - APEC
Associated - Tilknyttet
Association of Southeast Asian Nations - Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien
Back - Tilbage
bank transfer - bankoverførsel
Bilingual - Tosproget
Board of directors - Bestyrelse
Bond - Obligation
Book - Bog
branch - afdeling
Brand - Mærke
Brochure - Brochure
Budget - Budget
Bulk carrier - Bulkcarrier
Business - Forretning
Campaign - Kampagne
cash payment - kontant betaling
Catalog - Catalog
Certification - Certificering
Chief executive officer - Administrerende direktør
City - By
Clauses - Klausuler
Coastline - Kyst
Common Market for Eastern and Southern Africa - Fællesmarkedet for Det Østlige og Sydlige Afrika
company - Virksomhed
Comparative advantage - Komparativ fordel
Competition - Konkurrence
Concept - Begreb
Conclusion - Konklusion
conditions of payment - betingelser for betaling
consultant - Konsulenten
Consumer - Forbrugerpolitik
Consumer price index - Forbruger prisindeks
consumption - Forbrug
Contract - Kontrakt
Convention - Konvention
Copyright - Ophavsret
Corporation - Corporation
countries - lande
country - land
Credit card - Kreditkortbetaling
Currency - Valuta
Customer - Kunde
Customs - TOLD
Customs union - Toldunion
Debt - Gæld
definition - Definition
Demography - Demografi
density - Massefylde
department - afdeling
developing country - Uland
distribution - distribution
Document - Dokument
documentary credit - dokumentarfilm kredit
Doing Business - Drive forretning
donor - donor
East Asia - Østasien
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - Økonomiske og Sociale Kommission for Asien og Stillehavsområdet
Economy - Economy
Electricity - Elektricitet
Electronic - Elektronisk
Electronic commerce - E-handel
E-mail - E-mail
Emerging markets - Fremspirende markeder
Energy - energi
Environment - Environment
European Union - Den Europæiske Union
Example - Eksempel
Executive - Executive
Export - Eksport
Fairs - Messer
Fees - Gebyrer
Finance - Finans
foreign - udenlandske
foreign country - fremmed land
Foreign Direct Investment FDI - Udenlandske direkte investeringer
Foreign policy - Udenrigspolitik
Foreign Trade - Udenrigshandel
Free Trade - Free Trade
Freedom - Frihed
Freight - Freight
Futures contract - Future
gas - Gas
General Agreement on Tariffs and Trade - Almindelige overenskomst om told og udenrigshandel
Geography - Geografi
Global - Global
global warming - global opvarmning
Globalization - Globalisering
Glossary - Ordforklaringer
Government - Regering
Gross domestic product - BNI per indbygger
group - gruppe
Guarantee - Garanti
Health - Sundhed
Heliports - Heliports
Hinduism - Hinduisme
History - Historie
Home - Hjem
Hotel - Hotel
Household - Husholdningernes
Hyperlink - Links
Import - Import
Incoterms - Incoterms
Index - Indeks
Industry - Industri
Inflation - Inflation
Information - Information
Insurance - Forsikring
Intellectual property - Immaterialret
Inter-American Development Bank - Inter-Amerikanske Udvkilingsbank
Intercultural - Interkulturel
Interest - Renter
International - International
International Business - UDENRIGSHANDEL
International relations - Internationale forbindelser
International trade - International handel
Internationalization - internationalisering
Internet - Internet

Introduction - Indledning
Investment - Investering
Islamic Development Bank - Den Islamiske Udviklingsbank
knowledge - Viden
Language - Sprog
Latin - Latin
Latin America - Latinamerika
Law - Jura
Legal person - Juridisk person
Letter of credit - Akkreditiv
Library - Bibliotek
License - Licens
list - liste
Loan - Lån
Local - Lokalt
Logistics - Logistik
Management - Ledelse
Manager - Chef
Map - Kort
Market - Marked
Marketing - Markedsføring
Marketing mix - Marketingmix
Merchant - Merchant
Mergers and acquisitions - Fusioner og opkøb
Message - Message
Methodology - Metodologi
Methods - Metoder
MIDDLE EAST - Mellemøsten
Military - Militær
Millennium Development Goals - Millennium-erklæringen fastsatte
Millions - Millioner
Month - Måned
Multimodal - INTERMODALITET
multinational companies - Multinationalt selskab
National Accounts - Nationalregnskabsdata
Network - Netværk
New Partnership for Africa's Development NEPAD - Den såkaldte Marshalplan for Afrika NEPAD
News - nyhed
North American Free Trade Agreement - Frihandelsaftalen i Nordamerika NAFTA
Objectives - Målsætninger
organization - Organisation
Organization of the Islamic Conference - Organisationen for Den Islamiske Konference
package - Emballage
Patent - Patent
Pay per click - Betal pr. klik
Payments - Betalinger
per capita - per capita
Personal identification number - PIN-kode
Photos - Fotos
Pipeline transport - Rørledning
planning - Planlægning
policy - politik
Population - Befolkning
Portal - Webportal
portfolio - portefølje
positioning - positionering
poverty - Fattigdom
price - pris
Privatization - Privatisering
Procedures - Procedurer
Process - Proces
Procurement - Indkøb
product - Produkt
production - produktion
Profitability - Rentabilitet
Promotion - Promotion
Protocol - Protokol
Purchasing power parity - Købekraftsparitet
Quality - Kvalitet
Rail - Jernbane
Railways - Jernbane
recipient - Modtageren
religion - Religion
Representative - Repræsentant
Research - Forskning
Retailing - Detailsalg
risk - Risiko
Road - Vej
Sales - Salg
sales order - salg for
salesman - sælger
saleswoman - ekspeditrice
Search engine optimization - Søgemaskineoptimering
Secretary - Sekretær
Security - Sikkerhed
segmentation - segmentering
Send to a friend - Send til en ven
services - tjenester
Ship - Skib
Signature - Signatur
Southern Common Market (Mercosur) - Sydamerikanske Fællesmarked (Mercosur)
Statistics - Statistik
Strategy - Strategi
structure - struktur
Supply chain - Forsyningskæden
SWOT Analysis - SWOT-analyse
Target - Mål
techniques - teknikker
Tenders - Bud
Time zone - Tidszone
tools - Værktøj
total - samlede
trade - Handel
Trademark - Varemærke
Transaction - Transaktion
Transport - Transport
Travel - Rejse
Trends - Trends
undeveloped country - ubebyggede land
Unemployment - Arbejdsløshed
Uniform Resource Locator - URL
United Nations - Forenede Nationer
United Nations Conference on Trade and Development - Forenede Nationers Konference om Handel og Udvikling
Value chain - Værdikæde
VAT (value-added tax) - Moms
Waterway - Vandvej
Web directory - Linkkatalog
Web page - Webside
Web search engine - Søgemaskine
Website - Website
Wholesale - Engroshandel
World - Verden
World Bank WB - Verdensbanken
World Trade Organization - WTO

Dictionary, Danish, English EENI- Business School.