Dictionary Estonian English Foreign Trade

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Estonian of Import Export


Master International Business - Estonia Import Export

about - kohta
Add Site - lisama veebisait
advance payment - ettemakse
Advertising - Reklaam
African Development Bank - Aafrika Arengupank
African Union - Aafrika Liit
Agreements - kaubanduskokkulepe
Agriculture - Põllumajandus
Aids - abi
airport - lennujaam
algorithm - Algoritm
Analysis - analüüs
Andean Community - Andean kogukond
Arab League - Araabia Liit
Arbitration - Vahekohus
Area - Pindala
Asian Development Bank - Aasia Arengupank
Asia-Pacific Economic Cooperation - Aasia-Vaikse Ookeani Majanduskoostüü
Associated - seostama
Association of Southeast Asian Nations - Kagu-Aasia Maade Assotsiatsioon
Back - tagasi
bank draft - panga eelnõu
bank transfer - pangaülekanne
Bilingual - kakskeelne
Board of directors - direktorite nõukogu
Bond - side
Book - Raamat
branch - haru
Brand - märgistama
Brochure - broáüür
Budget - Eelarve
Bulk carrier - puistlastilaev
Business - Ettevõte
Campaign - kampaania
cash payment - sularahas maksmine
Catalog - kataloog
Certification - sertifitseerimine
Chief executive officer - tegevdirektor
City - linn
Clauses - klausel
Coastline - Rannik
Common Market for Eastern and Southern Africa - Ãœhisturg Ida-ja Lõuna-Aafrika
company - kompanii
Comparative advantage - Suhteline eelis
Competition - Konkurents
Concept - Mõiste
Conclusion - järeldus
conditions of payment - maksmise tingimused
consultant - konsultant
Consumer - tarbija
Consumer price index - tarbijahinnaindeks
consumption - tarbimine
Contract - Leping
Convention - konventsioon
Copyright - Autoriõigus
Corporation - Ettevõte
countries - maad
country - Riik
Credit card - krediitkaart
Currency - Valuuta
Customer - klient
Customs - toll
Customs union - tolliliit
Debt - võlg
definition - Definitsioon
Demography - Demograafia
density - Tihedus
department - osakond
developing country - arengumaa
distribution - levik
Document - Dokument
documentary credit - akreditiiv
Doing Business - äri ajama
donor - doonor
East Asia - Ida-Aasia
Economy - Majandusteadus
Electricity - Elekter
Electronic - elektron
Electronic commerce - Elektroonilise kaubanduse
E-mail - E-kiri
Emerging markets - tekkivad turud
Energy - Energia
Environment - Keskkond
European Union - Euroopa Liit
Example - näide
Executive - täitev
Export - ootused
Fairs - mess
Fees - sissepääsumaks
Finance - rahandus
foreign - võõras
foreign country - välisriik
Foreign Direct Investment FDI - välisinvesteering
Foreign policy - Välispoliitika
Foreign Trade - väliskaubandus
Free Trade - vabakaubandus
Freedom - vabadusaste
Freight - veokulu
Futures contract - futuurtehing
gas - Gaas
General Agreement on Tariffs and Trade - Üldine Tolli- ja Kaubanduskokkulepe
Geography - Geograafia
Global - globaalne
global warming - Globaalne soojenemine
Globalization - Globaliseerumine
Glossary - glossaar
Government - Valitsus
Gross domestic product - Sisemajanduse kogutoodang
group - grupp
Guarantee - garanteerima
Health - Tervis
Heliports - helikopterite maandumisväljak
Hinduism - Hinduism
History - Ajalugu
Home - kodu
Hotel - Hotell
Household - majapidamine
Hyperlink - hüperlink
Import - import
Incoterms - Incoterms
Index - indeks
Industry - Tööstus
Inflation - Inflatsioon
Information - Informatsioon
Insurance - kindlustus
Intellectual property - intellektuaalse omandi
Inter-American Development Bank - Ameerika Riikide Arengupank
Intercultural - Kultuuridevaheline
Interest - Intress
International - rahvusvaheline
International Business - väliskaubandus
International relations - Rahvusvahelised suhted
International trade - Rahvusvaheline kaubandus
Internationalization - internatsionaliseerimine

Internet - Internet
Introduction - sissejuhatus
Investment - investeering
Islamic Development Bank - Islami Arengupank
knowledge - Teadmine
Language - võõrkeel
Latin - Ladina keel
Latin America - Ladina-Ameerika
Law - rahvusvaheline õigus
Legal person - Juriidiline isik
Letter of credit - krediididokument
Library - Raamatukogu
License - lubama
list - loend
Loan - Laenuleping
Local - kohalik
Logistics - Logistika
Management - haldus
Manager - juhataja
Map - Kaart (kartograafia)
Market - Turg
Marketing - Turundus
Marketing mix - Turundus mix
Merchant - kaupmees
Mergers and acquisitions - Ãœhinemine ja omandamistega
Message - sõnum
Methodology - metodoloogia
Methods - meetod
MIDDLE EAST - Lähis-Ida
Military - militaarne
Millennium Development Goals - millenniumi deklaratsiooni eesmärkide
Millions - miljons
Month - kuu
Multimodal - Mitmeliigiline
multinational companies - multinatsionaalne ettevõte
National Accounts - Rahvamajanduse arvepidamine
Network - võrk
New Partnership for Africa's Development NEPAD - Aafrika arengu uus partnerlus
News - uudised
North American Free Trade Agreement - Põhja-Ameerika Vabakaubanduse Leping
Objectives - objektiiv
organization - Organisatsioon
Organization of the Islamic Conference - Islami Konverentsi Organisatsiooni
package - pakend
Patent - Patent
Payments - makse
per capita - inimese kohta
Personal identification number - Isikukood
Photos - foto
Pipeline transport - torujuhe
planning - planeerimine
policy - poliitika
Population - Rahvaarv
Portal - portaal
portfolio - portfell
positioning - Positsioneerimine
poverty - vaesus
price - hind
Privatization - erastamine
Procedures - protseduur
Process - protsess
Procurement - hange
product - toode
production - tootmine
Profitability - tasuvus
Promotion - müügitoetus
Protocol - protokoll
Public relations - Avalikkussuhted
Purchasing power parity - ostujõud
Quality - kvaliteet
Rail - Raudtee
Railways - Raudtee
recipient - vastuvõtja
religion - Religioon
Representative - esindaja
Research - turu-uuring
Retailing - jaemüük
risk - risk
Road - tee
Sales - müügi
sales order - Müügipunktid et
salesman - müügiagent
saleswoman - müüjanna
Search engine optimization - Otsingumootori optimeerimine
Secretary - Sekrär
Security - turvalisus
segmentation - segmenteerimine
Send to a friend - Send sõber
services - teenused
Ship - Laev
Signature - signatuur
Southern Common Market (Mercosur) - Lõunaosa ühisturg
Statistics - Statistika
Strategy - strateegia
structure - struktuur
Supply chain - Tarneahela
SWOT Analysis - SWOT analüüs
Target - sihtgrupp
techniques - tehnika
Tenders - pakkumine
Time zone - Ajavöönd
tools - Tööriist
total - totaalne
trade - kaubandus
Trademark - kaubamärk
Transaction - äritehing
Transport - Transport
Travel - Reisima
Trends - majandusprognoos
undeveloped country - arenemata riik
Unemployment - Tööpuudus
United Nations - ÜRO
United Nations Conference on Trade and Development - ÃœRO Kaubandus- ja Arengukonverents
Value chain - Value chain
VAT (value-added tax) - Käibemaks
Waterway - veetee
Web directory - ärikataloog
Web page - veeb
Web search engine - ämblikuvõrk
Website - veebisait
Wholesale - hulgimüük
World - maailm
World Bank WB - Maailmapank
World Trade Organization - Maailma Kaubandusorganisatsioon

Dictionary, Estonian, English EENI- Business School.