Dictionary Finnish English Foreign Trade

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Finnish of Import Export


Vienti Tuonti Kansainvälinen

about - Josta
Add Site - Lisää sivusto
advance payment - ennakkomaksu
Advertising - Mainonta
African Development Bank - Afrikan kehityspankki
African Union - Afrikan unioni
Agreements - kauppa
Agriculture - Maatalous
airport - Lentoasema
algorithm - Algoritmi
Analysis - Analyysi
Andean Community - Andien yhteisö
Arab League - Arabiliitto
Arbitration - Välimiesoikeus
Area - Pinta-ala
Asian Development Bank - Aasian kehityspankki
Asia-Pacific Economic Cooperation - APEC
Associated - yhteenkuuluva
Association of Southeast Asian Nations - Kaakkois-Aasian valtioiden yhteistyöjärjestö
Back - kääntüpuoli
bank draft - pankki luonnos
bank transfer - pankkisiirto
Bilingual - Kaksikielinen
Board of directors - hallinto neuvosto
Bond - Joukkovelkakirja
Book - Kirja
branch - haara
Brand - Brändi
Brochure - brosyyri
Budget - Budjetti
Bulk carrier - Irtolastialus
Business - kaupankäynti
Campaign - kampanja
cash payment - käteismaksu
Catalog - luettelo
Certification - kelpuutus
Chief executive officer - Toimitusjohtaja
City - Kaupunki
Clauses - klausuuli
Coastline - Rannikko
Common Market for Eastern and Southern Africa - itäisen ja eteläisen Afrikan yhteis
company - Yritys
Comparative advantage - Suhteellinen etu
Competition - Kilpailu
Concept - Käsite
Conclusion - aiheutua
conditions of payment - edellytykset maksuvälineisiin
consultant - Konsultti
Consumer - kuluttaja
Consumer price index - elinkustannusindeksi
consumption - Kulutus
Contract - Sopimus
Convention - edustajakokous
Copyright - Tekijänoikeus
Corporation - korporaatio
countries - Maat
country - maa
Credit card - luottokortti
Currency - Valuutta
Customer - Asiakas
Customs - Tulli
Customs union - Tulliliitto
Debt - Velka
definition - Määritelmä
Demography - Demography
density - Tiheys
department - lokero
developing country - Kehitysmaa
distribution - jakelu
Document - Dokumentti
documentary credit - remburssi
Doing Business - Kaupankäynti
donor - donori
East Asia - Itä-Aasia
Economy - kansantalous
Electricity - Sähkö
Electronic - elektroninen
Electronic commerce - Verkkokauppa
E-mail - Sähköposti
Emerging markets - Kehittyvät markkinat
Energy - energia
Environment - Ympäristü
European Union - Euroopan unioni
Example - esikuva
Executive - toimeenpaneva
Export - Vienti
Fairs - messu
Fees - palkkio
Finance - Rahoitus
foreign - ulkomainen
foreign country - ulkomaat
Foreign Direct Investment FDI - Ulkomaiset suorat sijoitukset
Foreign policy - Ulkopolitiikka
Foreign Trade - ulkomaankauppa
Free Trade - Vapaakauppa
Freedom - Vapaus
Freight - Rahti
Futures contract - Futuuri (talous)
gas - Kaasu
General Agreement on Tariffs and Trade - Tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus
Geography - Maantiede
Global - globaalinen
global warming - Ilmaston lämpeneminen
Globalization - Globalisaatio
Glossary - sanasto
Government - Hallitus
Gross domestic product - Bruttokansantuote
group - joukko
Guarantee - kannatussitoumus
Health - Terveys
Hinduism - Hindulaisuus
History - Historia
Home - Kotisivu
Hotel - Hotel
Household - talous
Hyperlink - linkki
Import - Tuonti
Incoterms - Incoterm
Index - indeksi
Industry - Teollisuus
Inflation - Inflaatio
Information - Informaatio
Insurance - Vakuutus
Intellectual property - Immateriaalioikeus
Inter-American Development Bank - Amerikan kehityspankki
Intercultural - Kulttuurienvälinen
Interest - Korko
International - Kansainvälisyys
International Business - kansainvälinen kauppa
International relations - Kansainvälinen politiikka
International trade - kansainvälinen kauppa
Internationalization - kansainvälistyminen
Internet - Internet
Introduction - alustus

Investment - Investointi
Islamic Development Bank - Islamilainen Kehityspankki
knowledge - Tieto
Language - Kieli
Latin - Latina
Latin America - Latinalainen Amerikka
Law - Laki
Legal person - Oikeussubjekti
Letter of credit - kreditiivi
Library - Kirjasto
License - Lisenssi
list - lista
Loan - Laina
Local - paikallis
Logistics - Logistiikka
Management - hallinta
Manager - päällikkö
Map - Kartta
Market - Markkinat
Marketing - Markkinointi
Marketing mix - markkinointimix
Merchant - elinkeinonharjoittaja
Mergers and acquisitions - Yritysten sulautuminen
Message - ilmoitus
Methodology - Menetelmät
Methods - metodi
MIDDLE EAST - Lähi-itä
Military - sotaväki
Millennium Development Goals - YKn vuosituhattavoitteet
Millions - miljoona
Month - Kuukausi
Multimodal - YHTEISKÄYTTÖ
multinational companies - monikansallinen
National Accounts - National Accounts
Network - Verkosto
New Partnership for Africa's Development NEPAD - NEPAD
News - Uutinen
North American Free Trade Agreement - NAFTA
Objectives - objektiivi
organization - Organisaatio
Organization of the Islamic Conference - Islamilainen konferenssi
package - kolli
Patent - Patentti
Payments - maksu
per capita - asukasta kohti
Personal identification number - Henkilötunnus
Photos - valokuva
Pipeline transport - putkijohto
planning - suunnittelu
policy - vakuutus
Population - Väkiluku
Portal - Portaali
portfolio - portfolio
positioning - asemointi
poverty - Köyhyys
price - Hinta
Privatization - Yksityistäminen
Procedures - menetelmä
Process - Prosessi
Procurement - hankinta
product - tavara
production - tuotanto
Profitability - kannattavuus
Promotion - edistäminen
Protocol - Protokolla
Public relations - Tiedotus- ja suhdetoiminta
Purchasing power parity - ostovoimapariteetti
Quality - Laatu
Rail - Rautatieliikenne
Railways - Rautatieliikenne
recipient - vastaanottaja
religion - Uskonto
Representative - asiamies
Research - Tutkimus
Retailing - Tarkemmat
risk - Riski
Road - Tie
Sales - menekki
sales order - myynnin, jotta
salesman - kauppa-apulainen
saleswoman - myyjätär
Search engine optimization - Hakukoneoptimointi
Secretary - Sihteeri
Security - Turvallisuus
segmentation - Segmentointi
Send to a friend - Lähetä viesti ystävällesi
services - palvelut
Ship - Laiva
Signature - Allekirjoitus
Southern Common Market (Mercosur) - Latinalaisen Amerikan integraation lippulaiva
Statistics - Tilastotiede
Strategy - Strategia
structure - rakenne
Supply chain - Supply chain
SWOT Analysis - SWOT-analyysi
Target - kohtio
techniques - tekniikka
Tenders - tenderi
Time zone - Aikavyöhyke
tools - Työkalu
total - summa
trade - Kaupankäynti
Trademark - Tavaramerkki
Transaction - transaktio
Transport - Liikenne
Travel - Matkustaa
Trends - Markkinatrendit
undeveloped country - Alikehittyneet maassa
Unemployment - Työttömyys
United Nations - Yhdistyneet Kansakunnat
United Nations Conference on Trade and Development - Yhdistyneiden kansakuntien kauppa- ja kehitysjärjestö
Value chain - Arvoketju
VAT (value-added tax) - Arvonlisävero
Waterway - Vesiväylä
Web directory - Linkkikirjasto
Web page - Verkkosivu
Web search engine - Hakukone
Website - WWW-sivusto
Wholesale - Tukkukauppa
World - maailma
World Bank WB - Maailmanpankki
World Trade Organization - Maailman kauppajärjestö

Dictionary, Finnish, English, (c) EENI- Business School.