Dictionary Haitian Creole English Foreign Trade

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Haitian Creole of Import Export


Master Commerce International - Portail Commerce International
about - apropo
Advertising - piblisite
African Development Bank - Afrik Development Bank
Agriculture - Agrikilti
airport - aeropò
Back - do
bank transfer - transfè
Bilingual - bileng
branch - branch
Brand - make
Business - negòs biznis
Campaign - kanpagn
Chief executive officer - direktè
City - kapital
company - konpanyi
Competition - konpetisyon
Concept - konsèp
Corporation - antrepriz
countries - nasyon
country - Peyi
Credit card - kredi card
Currency - lajan
Debt - dèt
department - depatman
developing country - developman country
distribution - distribye
Document - dokiman
East Asia - Azi de Lès
Economy - ekonomi
Energy - Enèji
Environment - anviwènman
European Union - Inyon Ewopeyèn
Example - egzanp
Export - ekspòtasyon
foreign - etranj
Freedom - libète
gas - gaz
Geography - Jewografi
Global - glòb
Glossary - diksyonè
Hinduism - Endouyis
History - Istwa
Index - endeks
Industry - Endistri
Information - enfomasyon
International - entènasyonal
Internet - Entènet
Introduction - entwodiksyon
knowledge - konesans
Language - Lang
Latin America - Amerik Latin
Law - lalwa
Letter of credit - lèt of credit
list - lis
Loan - anpren
Local - lokal
Management - dirije
Map - kat
Market - mache
Merchant - koèsan
Message - mesaj
MIDDLE EAST - Mwayennoryan
Millions - milyon
Month - Mwa
News - nouvèl
Objectives - objektif
organization - òganizasyon
package - pakèt
Photos - pòtre
policy - politik
Population - Popilasyon
poverty - povrete
price - pri
Process - pwosesis
Promotion - avanse monte grad
Quality - kalite
Rail - baro
religion - Relijyon
Representative - reprezantatif
Research - rechèch
Road - chemen
sales order - sales kòmann
Secretary - sekrite
Security - sekirite
services - sèvis
Ship - bato
Signature - siyati
Statistics - estatistik
Strategy - Strategy
structure - estrilti
Target - vize
techniques - teknik
Tenders - tann
tools - itilite
trade - metye
Trademark - mak
Transport - Transpò
United Nations - Nasyonini
Value chain - valè chain
Web page - filareye

Dictionary, Haitian, Creole, Nasyonini EENI- Business School.