Dictionary Hungarian English Foreign Trade

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Hungarian of Import Export


Kivitel Exportőr Behozatali

about - körös-körül
Add Site - Új honlap bejelentése
advance payment - előleg
Advertising - Reklám
African Development Bank - Afrikai Fejlesztési Bank
African Union - Afrikai Unió
Agreements - Megállapodások
Agriculture - Mezőgazdaság
airport - repülőtér
algorithm - Algoritmus
Analysis - elemzés
Andean Community - Andean közösség
Arab League - Arab Liga
Arbitration - arbitráció
Area - Terület
Asian Development Bank - Ázsiai Fejlesztési Bank
Asia-Pacific Economic Cooperation - Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés
Associated - Asszociált
Association of Southeast Asian Nations - Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége
Back - Hát
bank transfer - átvitel
Bilingual - Kétnyelvű
Board of directors - Igazgatótanács
Bond - Kötvény
Book - Künyv
branch - fiók
Brand - márka
Brochure - Brosúra
Budget - Költségvetés
Bulk carrier - Teherhajó
Business - üzlet
Campaign - Kampány
cash payment - készpénzfizetés
Catalog - Katalógus
Certification - Tanúsítvány
Chief executive officer - vezérigazgató
City - City
Clauses - Clausok
Coastline - Partvonal
Common Market for Eastern and Southern Africa - Közös piac keleti és Dél-Afrika
company - vállalat
Comparative advantage - Komparatív előnyök modellje
Competition - Verseny
Concept - Fogalom
Conclusion - Következtetés
conditions of payment - a fizetés feltételei
consultant - tanácsadó
Consumer - Fogyasztó
Consumer price index - Fogyasztói árindex
consumption - Fogyasztás
Contract - Szerződés
Convention - Egyezmény
Copyright - Szerzői jog
Corporation - Vállalat
countries - Ország
country - ország
Credit card - Hitelkártya
Currency - Valuta
Customer - Vevő
Customs - vámhatóság
Customs union - Vámunió
Debt - Adósság
definition - Definíció
Demography - térkép
density - sűrűség
department - külföldi osztály
developing country - fejlődő ország
distribution - elosztás
Document - Dokumentum
documentary credit - okmányos akkreditív
Doing Business - Üzleti Vállalkozások
donor - donor
East Asia - Kelet-Ázsia
Economy - gazdaság
Electricity - Elektromosság
Electronic - Elektronikus
Electronic commerce - Elektronikus kereskedelem
E-mail - E-mail
Emerging markets - feljövőben levő piac
Energy - Energy
Environment - nemzetközi kereskedelmi környezet
European Union - Európai Unió
Example - Példa
Executive - vezérigazgató
Export - Kivitel
Fairs - Fair
Fees - Díjak
Finance - Pénzügy
foreign - külföldi
foreign country - külföldi ország
Foreign Direct Investment FDI - Küzvetlen Külfüldi Befektetés
Foreign policy - Külpolitika
Foreign Trade - külkereskedelem
Free Trade - Szabadkereskedelem
Freedom - szabadság
Freight - Szállítmány
Futures contract - Határidős szerződés
gas - Gáz
General Agreement on Tariffs and Trade - Általános Vám-és Kereskedelmi Egyezmény
Geography - Földrajztudomány
Global - Globalizált
global warming - Globális felmelegedés
Globalization - Globalizáció
Glossary - glosszárium
Government - Kormány
Gross domestic product - Bruttó hazai termék
group - csoport
Guarantee - Garancia
Health - Egészség
Heliports - Helikopter repülőterek
Hinduism - Hinduizmus
History - Történelem
Home - saját oldal
Hotel - Hotel
Household - Háztartás
Hyperlink - Links
Import - Behozatali
Incoterms - INCOTERMS
Index - Indexszám
Industry - Ipar
Inflation - Infláció
Information - Tájékoztatóa
Insurance - Biztosítás
Intellectual property - Szellemi tőke
Inter-American Development Bank - Amerika-közi Fejlesztési Bank
Intercultural - Intercultural
Interest - Kamat
International - Nemzetközi
International Business - Külkereskedelmi
International relations - Nemzetközi kapcsolatok
International trade - Külkereskedelem
Internationalization - terület nemzetküzivé tétele
Internet - Internet
Introduction - Bemutatás

Investment - Befektetés
Islamic Development Bank - Iszlám Fejlesztési Bank
knowledge - Ismeret
Language - Nyelv
Latin - Latin nyelv
Latin America - Latin-Amerika
Law - Jog
Legal person - Jogi személy
Letter of credit - Hitellevél
Library - Könyvtár
License - Licenc
list - lista
Loan - Kölcsön
Local - Helybeli
Logistics - Logisztika
Management - Menedzsment
Manager - Menedzser
Map - Térkép
Market - nemzetközi piac
Marketing - forgalomba hozatal
Marketing mix - Marketing mix
Merchant - Kereskedő
Mergers and acquisitions - Egyesülések és megszerzések
Message - Üzenet
Methodology - Módszertan
Methods - Módszerek
MIDDLE EAST - Közel-Kelet
Military - Hadi
Millennium Development Goals - Millennium Indicators
Millions - Több millió
Month - Hónap
Multimodal - LOGISZTIKA
multinational companies - Multinacionális vállalat
National Accounts - Nemzetgazdasági mérleg
Network - Hálózat
New Partnership for Africa's Development NEPAD - Új társulás Afrika fejlesztéséért NEPAD
News - Hír
North American Free Trade Agreement - Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Megállapodás
Objectives - Célok
organization - szervezet
Organization of the Islamic Conference - Iszlám Értekezlet Szervezete
package - csomag
Patent - Szabadalom
Pay per click - Pay per click
Payments - külföldi kifizetés
per capita - fejenként
Personal identification number - PIN kód
Photos - Foto
Pipeline transport - Csővezeték szállítás
planning - tervezés
policy - politika
Population - Populáció
Portal - PORTÁL
portfolio - Jegyzék
positioning - elhelyezés
poverty - szegénység
price - Ár
Privatization - Privatizáció
Procedures - Eljárások
Process - Eljárás
Procurement - Beszerzés
product - termék
production - termelés
Profitability - Jövedelmezőség
Promotion - Előléptetés
Protocol - Protokoll
Public relations - Public relations
Purchasing power parity - Vásárlóerő-paritás
Quality - Minőség
Rail - Vasút
Railways - Vasút
recipient - címzett
religion - Vallás
Representative - Képviselő
Research - Kutatás
Retailing - Kiskereskedelmi értékesítés
risk - Kockázat
Road - Út
Sales - Eladások
sales order - eladási megbízás
salesman - eladó
saleswoman - eladónő
Search engine optimization - Keresőoptimalizálás
Secretary - Titkár
Security - Biztonság
segmentation - szegmentálás
Send to a friend - elküld barát
services - szolgáltatások
Ship - Hajó
Signature - Aláírás
Southern Common Market (Mercosur) - Déli közös piac (Mercosur)
Statistics - Statisztika
Strategy - Stratégia
structure - Struktúra
Supply chain - Ellátási lánc
SWOT Analysis - SWOT elemzés
Target - Cél
techniques - technikák
Tenders - Tenderek
Time zone - Időzóna
tools - Szerszám
total - összeg
trade - Kereskedelem
Trademark - védjegy
Transaction - Tranzakció
Transport - Közlekedés
Travel - Utazás
Trends - gazdasági trendek
undeveloped country - undeveloped ország
Unemployment - Munkanélküliség
Uniform Resource Locator - Webcím
United Nations - Egyesült Nemzetek Szervezete
United Nations Conference on Trade and Development - Kereskedelmi és Fejlesztési Konferencia
Value chain - Értéklánc
VAT (value-added tax) - Általános forgalmi adó
Waterway - Vízi út
Web directory - címjegyzék
Web page - Weblap
Web search engine - Keresőmotor
Website - Honlap
Wholesale - Nagykereskedelem
World - Világ
World Bank WB - Világbank
World Trade Organization - Kereskedelmi Világszervezet

Dictionary, Hungarian, English EENI- Business School.