Dictionary Armenian English Foreign Trade

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Armenian of Import Export


Master International Business  

about - մասին
Add Site - Ձեր բանալի բառ(եր)ը
advance payment - Դրամատան փոխատվություն
Advertising - Գովազդում
African Development Bank - Աֆրիկայի զարգացման բանկ
Agreements - Պայմանագիր
Agriculture - հողագործություն
airport - օդանավակայան
algorithm - Քայլաշար
Analysis - անալիզ
Arbitration - Կրկնագործարք
Area - տարածություն
Asian Development Bank - Ասիայի զարգացման բանկ
Associated - միություն
Association of Southeast Asian Nations - Հարավ-Արևելյան Ասիայի ժողովուրդների ընկերակցություն
Back - ետ
bank draft - Դրամատան վճարագիր
Board of directors - Տնօրեննորի խորհուրդ
Bond - Պարտատոմս
Book - գիրք
Brand - Մակնիշի
Budget - Բյուջե
Business - Գործարարություն
Campaign - Արշավ
cash payment - Կանխիկ
Certification - Հավաստագրում
Chief executive officer - Գլխավոր գործադիր
City - քաղաք
Clauses - հոդված
company - ընկերություն
Comparative advantage - Համեմատական առավելություն
Competition - Մրցակցություն
Concept - գաղափար
consultant - Խորհրդակցություն
Consumer - սպառող
consumption - սպառում
Contract - Պարտավորագիր
Copyright - Հեղինակի իրավունք
Corporation - Ընկերություն
countries - երկիր
country - աշխարհ
Currency - Արտարժույթ
Customer - Սպասարկյալ
Customs - Մաքսատուն
Customs union - Մաքսային միություն
Debt - Պարտք
definition - սահմանում
Demography - Ժողովրդագրություն
department - Բաժին
developing country - Զարգացող երկիր
distribution - Բաշխում
Document - վավերագիր
documentary credit - Հոժարագրված անչեղարկելի վարկ
donor - Նվիրատու
Economy - Տնտեսություն
Electricity - էլեկտրականություն
Electronic commerce - Էլեկտրոնային գնում
E-mail - Էլեկտրոնային փոստ
Environment - շրջապատ
European Union - Եվրոպական Միություն
Example - օրինակ
Executive - Գործադիր
Export - Արտահանում
Fairs - ցուցահանդես
Fees - Ծառայության վարձ
Finance - ֆինանսներ
foreign - արտասահմանյան
Foreign Direct Investment FDI - Արտասահմանյան անմիջական ներդրումներ
Foreign Trade - Արտաքին առևտուր
Free Trade - Ազատ առևտուր
Freedom - ազատություն
Freight - Փոխադրածախք
Futures contract - Տարկետ
gas - գազի
General Agreement on Tariffs and Trade - (ԳԱՏՏ) ներմուծման մաքսերի և առևտրի ընդհանուր համաձայնագիր
Geography - Աշխարհագրական
Global - համաշխարհային
global warming - Գլոբալ տաքացում
Gross domestic product - Համախառն ներքին արդյունք
group - Խումբ
Guarantee - Երաշխիք
History - Պատմություն
Household - Ընտանիք
Import - Ներմուծում
Incoterms - Ինկոտերմզ
Index - ցուցիչ
Industry - Արտադրաճյուղ
Inflation - Գնաճ
Information - Տեղեկություններ
Insurance - Ապահովագրություն
Intellectual property - Մտավոր սեփականություն
Interest - Շահ
International - Զարգացման
International Business - Միջազգային շուկայավարում
International trade - Միջազգային առևտուր
Internationalization - Համակցում
Internet - Ինտերնետ
Introduction - Ներկայացում
Investment - Ներդրում
knowledge - Գիտանք
Language - լեզու
Latin - Լատիներեն
Latin America - լատինական ամերիկա
Law - օրենք
Legal person - Իրավական անձ
Letter of credit - Վարակագիր
Library - գրադարան
License - Թույլատրագիր
list - Ցանկագրում
Loan - Փոխառություն
Local - տեղացի
Logistics - Նյութավորում
Management - Կառավարում
Manager - Կառավարիչ
Map - քարտեզ
Market - Շուկա
Marketing - Միջազգային շուկայավարում
Marketing mix - Շուկայավարման միջոցներ
Mergers and acquisitions - Միաձուլում Ձեռքբերում
Message - ուղերձ
Methods - մեթոդ
Month - ամիս
multinational companies - Բազմազգ ընկերություն
Network - Համաշխարհային ցանց
News - տեղեկություն
Objectives - նպատակները
organization - Կազմակերպություն
package - Փաթեթ
Patent - Արտոնագիր
Payments - Վարձատրություն
per capita - Մեկ շնչի եկամուտ
Personal identification number - Անձի տարբերիչ համար
Photos - լուսավորում
Pipeline transport - խողովակաշար

planning - պլանավորում
policy - Ապահովագիր
Population - Բնակչություն
portfolio - Արժեթղթերի փաթեթ
positioning - դիրքավորում
poverty - Չքավորություն
price - Գին
Privatization - Մասնավորեցում
Process - Մշակման
product - Ապրանք
production - Արտադրություն
Profitability - Շահութաբերություն
Promotion - Խթանում
Protocol - Կանոնակարգ
Public relations - Հասարակական կապեր
Purchasing power parity - Գնողունակության համարժեքության
Quality - Որակի
Rail - ռելս
Railways - երկաթուղային
religion - Կրոն
Representative - Գործակալ
Research - շուկայավարման հետազոտություն
Retailing - Մանրավաճառ
risk - Ռիսկ
Road - ճանապարհ
Sales - Վաճառքի
salesman - Վաճառելու շնորք
Secretary - քարտուղար
Security - Ապահովում
segmentation - հատվածավորում
Send to a friend - գործուղել բարեկամ
services - Ծառայություն
Ship - Փոխադրաբեռ
Signature - ստորագրություն
Statistics - Վիճակագրություն
Strategy - ռազմավարություն
structure - Կառուցվածք
SWOT Analysis - Ձեռնարկության ՍՈՒՕԹ վերլուծում
Target - Նշանակետեր
techniques - Արտադրաեղանակ
Tenders - աճուրդ
total - ընդամենը
trade - Առևտուր
Transaction - գործարք
Transport - Տրանսպորտ
Travel - անցնելիս
Trends - ուղղություն
Unemployment - Գործազրկություն
United Nations - Միավորված Ազգերի Կազմակերպություն
United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD
VAT (value-added tax) - Ավելացված արժեքի հարկ
Web directory - ուղեցույց
Web page - սարդոստայն
Wholesale - Մեծավաճառք
World - համաշխարհային
World Bank WB - Համաշխարհային դրամատուն
World Trade Organization - WTO

Dictionary, Armenian, English, Foreign, Trade, Export, Import, International, Business, Globalization, United, Nations, Միավորված, Ազգերի, Կազմակերպություն EENI- Business School.