Dictionary Icelandic English Foreign Trade

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Icelandic of Import Export


Master International Business  

advance payment - fyrirframgreiðsla
Advertising - Auglýsingar
African Development Bank - Afríkuþróunarbankinn
African Union - Afríkusambandið
Agreements - alþjóðasamningur
Agriculture - Landbúnaður
airport - Flugvöllur
algorithm - Reiknirit
Analysis - greining
Andean Community - Andes bandalagsins
Arab League - Arababandalagið
Arbitration - gerðardómur
Area - Flatarmál
Asian Development Bank - Asíuþróunarbankinn
Asia-Pacific Economic Cooperation - Efnahagssamstarf Asíu- og Kyrrahafsríkjanna
Associated - samstarfs-
Association of Southeast Asian Nations - Samband Suðaustur-Asíuríkja
bank draft - bankaávísun
bank transfer - yfirfærsla
Board of directors - stjórn
Bond - skuldabréf
Book - Bók
branch - atvinnugrein
Brand - vöruheiti
Brochure - bæklingur
Budget - fjárhagsáætlun
Bulk carrier - búlkaskip
Business - fyrirtæki
Campaign - kynningarátak
cash payment - greiðsla í handbæru fé
Catalog - skrá
Certification - útgáfa vottorðs
Chief executive officer - forstjóri
City - Borg
Clauses - ákvæði
Coastline - Strönd
Common Market for Eastern and Southern Africa - COMESA
company - alþjóðlegt viðskiptafélag
Comparative advantage - verri samkeppnisstaða
Concept - Hugtak
Conclusion - ályktun
consultant - ráðgjafi
Consumer - neytandi
Consumer price index - Vísitala neysluverðs
consumption - eyðsla
Contract - samningalög
Convention - alþjóðasamningur
Copyright - Höfundarréttur
Corporation - félagsskapur
country - Ríki
Credit card - Kreditkort
Currency - Gjaldmiðill
Customer - viðskiptamaður
Customs - Toll
Customs union - tollabandalag
Debt - skuld
definition - skilgreining
Demography - Lýðfræði
density - Eðlmassi
department - stofnun
developing country - þróunarland
distribution - dreifileið
Document - rannsakaður
documentary credit - bankaábyrgð
donor - arfgjafi
Economy - atvinnulíf
Electricity - Rafmagn
Electronic commerce - rafræn verslun milli landa
E-mail - Tölvupóstur
Energy - Orka
Environment - aðgerðaáætlun
European Union - Evrópusambandið
Example - dæmi
Executive - aðalframkvæmdastjóri
Export - flytja út útflutningur
Fairs - kaupstefna
Fees - fjárhæð gjalda
Finance - Fjármál
foreign - erlendur
Foreign Direct Investment FDI - beinar fjárfestingar erlendis
Free Trade - fríverslunarsvæði
Freight - farmgjald
gas - Gas
Geography - Landafræði
global warming - Hlýnun jarðar
Globalization - Hnattvæðing
Government - hið opinbera
Gross domestic product - Landsframleiðsla
Guarantee - ábyrgð
Health - heilbrigði
Hinduism - Hindúmi
History - Sagnfræði
Home - heimasíða
Hotel - hótel
Household - heimili
Import - flytja inn
Incoterms - Incoterms-kóði
Index - stuðull
Industry - Iðnaður
Inflation - Verðbólga
Information - Upplýsingar
Insurance - útflutningsgreiðsluvátrygging
Inter-American Development Bank - Þróunarbanki Ameríkuríkja
Intercultural - þvermenningarlegur
Interest - hagsmunir
International - alþjóðlegur
International relations - utanríkisþjónusta
International trade - alþjóðaviðskipti
Internationalization - alþjóðavæðing
Internet - Internetið
Introduction - aðflutningur
Investment - alþjóðlegar fjárfestingar
knowledge - Þekking
Language - Tungumál
Latin - Latína
Latin America - Rómanska Ameríka
Law - þjóðaréttur
Letter of credit - bakábyrgð
Library - Bókasafn
License - leyfi
list - skrá
Loan - lán
Local - staðbundinn
Logistics - vöruferilsstjórnun
Management - rekstur
Manager - forstöðumaður
Map - Kort
Market - Market
Marketing - markaðssetning
Message - skilaboð
Methodology - aðferðafræði
Methods - aðferðir
MIDDLE EAST - Mið-Austurlönd
Military - Her

Millennium Development Goals - Þúsaldarmarkmið Sameinuðu þjóðanna
Month - Mánuður
Multimodal - fjölþættir flutningar
multinational companies - fjölþjóðlegur
National Accounts - þjóðhagsreikningar
Network - dreifikerfi
New Partnership for Africa's Development NEPAD - NEPAD
News - dagblað
North American Free Trade Agreement - Fríverslunarbandalagi Norður-Ameríku
Objectives - hlutlægur grundvöllur
organization - alþjóðastofnun
Organization of the Islamic Conference - muslimske verdensorganisation
package - pakkning
Patent - einkaleyfi
Payments - greiðsla
per capita - þjóðartekjur á mann
Personal identification number - kenninúmer einstaklings
Photos - ljósmyndun
Pipeline transport - flutningar eftir leiðslum
planning - áætlanagerð
policy - stefna
Population - Fólksfjöldi
Portal - vefgátt
portfolio - verðbréfasafn
positioning - staðsetning
poverty - Fátækt
price - verð
Procedures - verklag
Procurement - innkaup
product - afurð
production - framleiðsla
Profitability - arðsemi
Promotion - kynning
Protocol - aðferðarlýsing
Public relations - almannatengsl
Purchasing power parity - Kaupmáttarjöfnuður
Quality - gæði
Rail - Járnbraut
Railways - Járnbraut
religion - Trúarbrögð
Representative - fulltrúi
Research - Rannsókn
Retailing - smásölufyrirtæki
risk - áhætta
Road - Vegur
Sales - sölukynning
sales order - póstverslun
Secretary - aðalframkvæmdastjóri
Security - alþjóðaöryggi
segmentation - liðun
services - útflutningur þjónustu
Ship - Skip
Signature - nafnritun
Statistics - Tölfræði
Strategy - aðferð
structure - burðarvirki
Supply chain - aðfangakeðja
SWOT Analysis - SWOT greining
Target - mark-
techniques - aðferð
Tenders - útboð
Time zone - Tímabelti
tools - Verkfæri
total - heildar-
trade - atvinnugrein
Trademark - Vörumerki
Transaction - færsla
Transport - millilandafar
Travel - ferðast
Trends - horfur
Unemployment - atvinnuleysi
Uniform Resource Locator - Veffang
United Nations - Sameinuðu þjóðirnar
VAT (value-added tax) - Virðaukaskattur
Waterway - vatnaleið
Web directory - skrá
Web page - Vefsíða
Website - vefsetur
Wholesale - heildsölu-
World - Alþjóða
World Bank WB - Alþjóðabankastofnanirnar

Dictionary, Icelandic, English EENI- Business School.