Dictionary Latvian English Foreign Trade

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Latvian of Import Export


Master International Business - Latvia Import Export

about - apkārt
Add Site - Pievienot portālu
advance payment - maksājums
Advertising - Reklāma
African Development Bank - Āfrikas Attīstības banka
African Union - Āfrikas Savienības
Agreements - saprašanās
Agriculture - lauksaimniecība
airport - lidosta
algorithm - Algoritms
Analysis - Analīze
Andean Community - Andu Kopiena
Arab League - Arābu valstu līgas
Arbitration - arbitrāža
Area - Platība
Asian Development Bank - Āzijas Attīstības banka
Associated - asociēts
Association of Southeast Asian Nations - Dienvidaustrumāzijas Nāciju Asociācija
Back - mugura
bank draft - bankas projekts
bank transfer - bankas pārvedumu
Bilingual - Bilingvālā
Board of directors - Direktoru padome
Bond - Bond
Book - Grāmata
branch - zars
Brand - Zīmols
Brochure - brošūra
Budget - Budžets
Bulk carrier - Balkeris
Business - Uzņēmējdarbība
Campaign - kampaņa
cash payment - maksāt skaidrā naudā
Catalog - katalogs
Certification - sertificēšana
Chief executive officer - ASV prezidents
City - Lielpilsēta
Clauses - klauzula
Coastline - Piekraste
Common Market for Eastern and Southern Africa - Kopējā tirgus Austrumu un Dienvidāfrika
company - Uzņēmums
Comparative advantage - Salīdzinošās priekšrocības
Competition - Konkurence
Concept - jēdziens
Conclusion - nobeigumā
conditions of payment - nosacījumus maksājumu
consultant - konsultants
Consumer - patērētājs
Consumer price index - Patēriņa cenu indeksa
consumption - patērēšana
Contract - līguma
Convention - paraža
Copyright - autortiesības
Corporation - Uzņēmums
countries - zeme
country - Valsts
Credit card - Kredītkartes
Currency - Valūta
Customer - klients
Customs - Muitas
Customs union - Muitas savienība
Debt - valsts parāds
definition - izkropļošana
Demography - demogrāfija
density - Blīvums
department - departaments
developing country - jaunattīstītības valsts
distribution - sadale
Document - dokuments
documentary credit - Kredīta dokumentālā
Doing Business - Uzņēmējdarbība
donor - donors
Economy - Ekonomika
Electricity - elektrība
Electronic - elektronisks
Electronic commerce - Elektroniskā komercija
E-mail - E-pasts
Emerging markets - jaunattīstības valstis
Energy - Enerģija
Environment - dabiskā vide
European Union - Eiropas Savienība
Example - piemēram
Executive - administrators
Export - Eksports
Fairs - izstāde
Fees - Maksas
Finance - Finanses
foreign - ārlietu
foreign country - ārvalsts
Foreign Direct Investment FDI - Tiešo ārvalstu investīciju FDI
Foreign policy - ārpolitika
Foreign Trade - ārējā tirdzniecība
Free Trade - Brīvās tirdzniecības
Freedom - brīvība
Freight - piekraut
Futures contract - Futures līgumu
gas - Gāze
Geography - Ģeogrāfija
Global - vispasaules
global warming - globālās sasilšanas
Globalization - Globalizācija
Glossary - glosārijs
Government - Valdība
Gross domestic product - Iekšzemes kopprodukts
group - grupa
Guarantee - garantija
Health - Veselība
Heliports - helikopteru
Hinduism - Hinduisms
History - Vēsture
Home - Mājas lapa
Hotel - Hotel
Household - ģimene
Hyperlink - Hipersaiti
Import - Imports
Incoterms - Incoterms
Index - indekss
Industry - industrija
Inflation - Inflācija
Information - Informācija
Insurance - Apdrošināšana
Intellectual property - Intelektuālais īpašums
Inter-American Development Bank - Amerikas Attīstības banka
Intercultural - Starpkultūru
Interest - likme
International - Internacionāle
International Business - Starptautiskais bizness
International relations - Starptautiskās attiecības
International trade - Starptautiskā tirdzniecība
Internationalization - internacionalizācija
Internet - Internets
Introduction - Ievads
Investment - kapitālieguldījums
Islamic Development Bank - Islama attīstības banka

knowledge - Zināšanas
Language - Valoda
Latin - Latīņu valoda
Latin America - Latīņu Amerika
Law - Likums
Legal person - Juridiska persona
Letter of credit - akreditīvs
Library - bibliotēka
list - saraksts
Loan - aizņēmums
Local - vietējais
Logistics - Loģistika
Management - administrācija
Manager - direktors
Map - karte
Market - Tirgus
Marketing - Mārketings
Marketing mix - Mārketinga mix
Merchant - Tirgotājs
Mergers and acquisitions - Apvienošanās un pārņemšanas
Message - ziņa
Methodology - metodoloģija
Methods - metodika
MIDDLE EAST - Tuvie Austrumi
Military - karaspēks
Millennium Development Goals - ANO Tūkstošgades attīstības mērķi
Millions - miljons
Month - Mēnesis
Multimodal - Kombinētais
multinational companies - daudznāciju
National Accounts - Valstu pārskatu
Network - pinums
New Partnership for Africa's Development NEPAD - NEPAD
News - jaunums
Objectives - objektīvs
organization - organizācija
Organization of the Islamic Conference - Organizācija – Islama konference
package - paka
Patent - patentēts
Pay per click - Maksa par klikšķi
Payments - maksājums
per capita - vienu iedzīvotāju
Personal identification number - Personīgais identifikācijas numurs
Photos - fotogrāfija
Pipeline transport - cauruļvads
planning - plānošanas
policy - politika
Population - Iedzīvotāju skaits
Portal - Portāls
portfolio - portfelis
positioning - peilers
poverty - nabadzība
price - Cena
Privatization - Privatizācija
Procedures - procedūra
Process - Process
Procurement - sagāde
product - produkts
production - ražošana
Profitability - rentabilitāte
Promotion - paaugstināšana
Protocol - Protokols
Public relations - Sabiedriskās attiecības
Purchasing power parity - Pirktspējas paritāte
Quality - Kvalitāte
Rail - Dzelzceļš
Railways - Dzelzceļš
recipient - saņēmējs
religion - Reliģija
Representative - pārstāvis
Research - pētniecība
Retailing - mazumtirgotājs
risk - Risks
Road - ceļš
Sales - pārdevējs
sales order - tirdzniecības kārtība
salesman - pārdevējs
saleswoman - pārdevēja
Search engine optimization - Meklētājprogrammas optimizācija
Secretary - sekretārs
Security - drošība
segmentation - segmentācija
Send to a friend - Nosūtīt draugam
services - servīze
Ship - Kuģis
Signature - signatūra
Southern Common Market (Mercosur) - Dienvidu kopējais tirgus
Statistics - Statistika
Strategy - stratēģija
structure - struktūra
Supply chain - Piegādes ķēdes
SWOT Analysis - SVID analīze
Target - mērķis
techniques - metodes
Tenders - piedāvāt
Time zone - Laika josla
tools - Darbarīks
total - kopā
trade - tirgošanos
Trademark - raksturīga iezīme
Transaction - transakcija
Transport - Transports
Travel - Ceļot
Trends - tendence
undeveloped country - neattīstītām valsts
Unemployment - Bezdarbs
Uniform Resource Locator - Vienotais resursu vietrādis
United Nations - Apvienoto Nāciju Organizācija
Value chain - Vērtību ķēde
VAT (value-added tax) - vāts
Waterway - fārvaters
Web directory - direktorijs
Web page - Tīmekļa lappuse
Web search engine - Meklētājprogramma
Website - Tīmekļa vietne
Wholesale - tirgoties vairumā
World - Pasaule
World Bank WB - Pasaules Bankas

Dictionary, Latvian, English EENI- Business School.