Dictionary Dutch English Foreign Trade

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Dutch of Import Export


Uitvoer Invoer Buitenlandse Handel

about - over
Add Site - Site toevoegen
advance payment - voorschot
Advertising - Reclame
African Development Bank - Afrikaanse Ontwikkelingsbank
African Union - Afrikaanse Unie
Agreements - Overeenkomsten
Agriculture - Landbouw
airport - Vliegveld
algorithm - Algoritme
Analysis - Analyse
Andean Community - Andesgemeenschap
Arab League - Arabische Liga
Arbitration - Arbitrage
Area - Oppervlakte
Asian Development Bank - Aziatische Ontwikkelingsbank
Asia-Pacific Economic Cooperation - Azië-Pacific economische samenwerking
Associated - Geassocieerd
Association of Southeast Asian Nations - Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties
Back - Terug
bank draft - bank ontwerp
bank transfer - overdracht
Bilingual - Tweetalig
Board of directors - Raad van Commissarissen
Bond - Obligatie
Book - Boek
branch - tak
Brand - Merk
Brochure - Brochure
Budget - Begroting
Bulk carrier - Bulkcarrier
Business - Zaak
Campaign - Campagne
cash payment - contante betaling
Catalog - Catalogus
Certification - Certificering
Chief executive officer - Chief Executive Officer
City - Stad
Clauses - Clausules
Coastline - Kust
Common Market for Eastern and Southern Africa - Gemeenschappelijke markt voor oostelijk en zuidelijk Afrika
company - Vennootschap
Comparative advantage - Comparatief voordeel
Competition - Mededinging
Concept - Concept
Conclusion - Conclusie
conditions of payment - voorwaarden van betaling
consultant - Adviseur
Consumer - Consument
Consumer price index - Consumentenprijsindex
consumption - Consumptie
Contract - Overeenkomst
Convention - Conventie
Copyright - Auteursrecht
Corporation - Bedrijf
countries - landen
country - Land
Credit card - Creditcard
Currency - Valuta
Customer - Klant
Customs - DOUANE
Customs union - Douane-unie
Debt - Schuld
definition - Definitie
Demography - Demografie
density - dichtheid
department - Departement
developing country - Ontwikkelingsland
distribution - distributie
Document - Document
documentary credit - documentair krediet
Doing Business - Zakendoen in
donor - donor
East Asia - Oost-Azië
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - Economische en Sociale Commissie voor Azië en de Stille Oceaan
Economy - Economie
Electricity - Elektriciteit
Electronic - Elektronische
Electronic commerce - Elektronische handel
E-mail - E-mail
Emerging markets - Opkomende markten
Energy - Energie
Environment - Milieu
European Union - Europese Unie
Example - Voorbeeld
Executive - Executive
Export - Uitvoer
Fairs - Beurzen
Fees - Tarieven
Finance - Financiën
foreign - buitenlands
foreign country - vreemd land
Foreign Direct Investment FDI - Buitenlandse Directe Investeringen
Foreign policy - Buitenlands beleid
Foreign Trade - Buitenlandse Handel
Free Trade - vrije handel
Freedom - Vrijheid
Freight - Freight
Futures contract - Future
gas - Gasvormig
General Agreement on Tariffs and Trade - Algemene Overeenkomst inzake Tarieven
Geography - Aardrijkskunde
Global - Global
global warming - Opwarming van de Aarde
Globalization - Globalisering
Glossary - Woordenlijst
Government - Regering
Gross domestic product - Bruto binneands product
group - groep
Guarantee - Garantie
Health - Gezondheid
Heliports - Helikopterhaven
Hinduism - Hindoeïsme
History - Geschiedenis
Home - Homepage
Hotel - Hotel
Household - Huishouden
Hyperlink - Links
Import - Invoer
Incoterms - leveringsvoorwaarden
Index - Index
Industry - Industrie
Inflation - Inflatie
Information - Informatie
Insurance - Verzekering
Intellectual property - Intellectueel eigendom
Inter-American Development Bank - Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank
Intercultural - Interculturele
Interest - Rente
International - Internationaal
International Business - BUITENLANDSE HANDEL
International relations - Internationale betrekkingen
International trade - Internationale handel
Internationalization - internationalisatie

Internet - Internet
Introduction - Inleiding
Investment - Investering
Islamic Development Bank - Islamitische Ontwikkelingsbank
knowledge - Kennis
Language - Taal
Latin - Latijn
Latin America - Latijns-Amerika
Law - Recht
Legal person - Rechtspersoon
Letter of credit - wisselbrief
Library - Bibliotheek
License - Licentie
list - lijst
Loan - Lening
Local - Lokale
Logistics - Logistiek
Management - Management
Manager - Manager
Map - Kaart
Market - Marktplaats
Marketing - Marketing
Marketing mix - Marketingmix
Merchant - Koopman
Mergers and acquisitions - Fusies en overnames
Message - Bericht
Methodology - Methodologie
Methods - Methoden
MIDDLE EAST - Midden-Oosten
Military - Militair
Millennium Development Goals - Millenniumdoelstellingen
Millions - Miljoenen
Month - Maand
Multimodal - GECOMBINEERD
multinational companies - multinationale ondernemingen
National Accounts - Nationale Rekeningen
Network - Netwerk
New Partnership for Africa's Development NEPAD - Nieuw Economisch Initiatief Voor Afrika
News - Nieuws
North American Free Trade Agreement - Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst
Objectives - Doelstellingen
organization - Organisatie
Organization of the Islamic Conference - Organisatie van de Islamitische Conferentie
package - Verpakking
Patent - Octrooi
Pay per click - Pay-per-click
Payments - Betalingen
per capita - Per capita
Personal identification number - Persooijk identificatienummer
Photos - Fotos
Pipeline transport - Pijptransport
planning - planning
policy - beleid
Population - Bevolking
Portal - Portaal
portfolio - portfolio
positioning - positionering
poverty - Armoede
price - prijs
Privatization - Privatisering
Procedures - Procedure
Process - Proces
Procurement - inkoop
product - Product
production - productie
Profitability - Rendabiliteit
Promotion - Promotie
Protocol - Protocol
Public relations - Openbare relatie
Purchasing power parity - Koopkrachtpariteit
Quality - Kwaliteit
Rail - Spoorweg
Railways - Spoorweg
recipient - ontvanger
religion - Religie
Representative - Vertegenwoordiger
Research - Onderzoek
Retailing - Detailhandel
risk - Risico
Road - Weg
Sales - Koopovereenkomst
sales order - klantorder
salesman - verkoper
saleswoman - verkoopster
Search engine optimization - Zoekmachine-optimalisatie
Secretary - Secretaresse
Security - Veiligheid
segmentation - segmentatie
Send to a friend - Stuur naar een vriend
services - diensten
Ship - Schip
Signature - Handtekening
Southern Common Market (Mercosur) - Zuidelijke Gemeenschappelijke Markt (Mercosur)
Statistics - Statistiek
Strategy - Strategie
structure - Structuur
Supply chain - Productieketen
SWOT Analysis - Sterkte-zwakteanalyse
Target - Doel
techniques - technieken
Tenders - Aanbesteding
Time zone - Tijdzone
tools - Gereedschap
total - totaal
trade - Handel
Trademark - merk
Transaction - Transactie
Transport - Transport
Travel - Reizen
Trends - Trends
undeveloped country - onbebouwd land
Unemployment - Werkloosheid
Uniform Resource Locator - Uniform Resource Locator
United Nations - Verenigde Naties
United Nations Conference on Trade and Development - VN-Conferentie voor Handel en Ontwikkeling
Value chain - Waardeketen
VAT (value-added tax) - Omzetbelasting
Waterway - Vaarweg
Web directory - Bedrijvengids
Web page - Webpagina
Web search engine - Zoekmachine
Website - Website
Wholesale - Groothandel
World - Wereld
World Bank WB - Wereldbank
World Trade Organization - Wereldhandelsorganisatie

Dictionary, Dutch, English EENI- Business School.