Dictionary Norwegian English Foreign Trade

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Norwegian of Import Export


Eksporter Utenrikshandele

about - om
Add Site - Legg til nettsted
advance payment - Forskuddsbetaling
Advertising - Reklame
African Development Bank - Afrikabanken
African Union - Den afrikanske union
Agreements - Avtaler
Agriculture - Jordbruk
airport - Lufthavn
algorithm - Algoritme
Analysis - Analyse
Andean Community - Det Andiske Fellesskap
Arab League - Den arabiske liga
Arbitration - Voldgift
Area - Areal
Asian Development Bank - Asian Development Bank
Asia-Pacific Economic Cooperation - APEC
Associated - Associated
Association of Southeast Asian Nations - ASEAN
Back - Tilbake
bank draft - Banken utkast
bank transfer - bankoverføring
Bilingual - Tospråklig
Board of directors - Styre
Bond - Obligasjon
Book - Bok
branch - gren
Brand - Merke
Brochure - Brosjyre
Budget - Budsjett
Bulk carrier - Tørrlasteskip
Business - Virksomhet
Campaign - Kampanje
cash payment - kontant betaling
Catalog - Katalog
Certification - Sertifisering
Chief executive officer - Administrerende direktør
City - By
Clauses - Punkt
Coastline - Kyst
Common Market for Eastern and Southern Africa - Felles marked for østlige og sørlige Afrika
company - selskap
Comparative advantage - Komparative fortrinn
Competition - Konkurranse
Concept - Konsept
Conclusion - Konklusjon
conditions of payment - betingelsene for utbetaling
consultant - Konsulent
Consumer - Forbruker
Consumer price index - Konsumprisindeks
consumption - Konsum
Contract - Avtale
Convention - Convention
Copyright - Opphavsrett
Corporation - Aksjeselskap
countries - land
country - Stat
Credit card - Kredittkort
Currency - Valuta
Customer - Kunde
Customs - Toll
Customs union - Tollunion
Debt - Gjeld
definition - Definisjon
Demography - Demografi
density - Tetthet
department - avdeling
developing country - Utviklingsland
distribution - distribusjon
Document - Dokument
documentary credit - dokumentar kreditt
Doing Business - Gjøre forretninger i
donor - giver
East Asia - Øst-Asia
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - ESCAP
Economy - Økomi
Electricity - Elektrisitet
Electronic - Elektronisk
Electronic commerce - Elektronisk handel
E-mail - E-post
Emerging markets - Emerging markets
Energy - Energi
Environment - Miljø
European Union - Europeiske Union
Example - Eksempel
Executive - Executive
Export - Eksporter
Fairs - Messer
Fees - Avgifter
Finance - Finans
foreign - utenriks
foreign country - fremmed land
Foreign Direct Investment FDI - Utenlandske direkte investeringer FDI
Foreign policy - Utenrikspolitikk
Foreign Trade - Utenrikshandel
Free Trade - Frihandel
Freedom - Frihet
Freight - Freight
Futures contract - Futures-kontrakt
gas - Gass
General Agreement on Tariffs and Trade - GATT
Geography - Geografi
Global - Global
global warming - Global oppvarming
Globalization - Globalisering
Glossary - Ordliste
Government - Government
Gross domestic product - Bruttonasjonalprodukt
group - gruppe
Guarantee - Garanti
Health - Helse
Heliports - Helikopterplass
Hinduism - Hinduisme
History - Historie
Home - Hjem
Hotel - Hotel
Household - Husholdningenes
Hyperlink - Linker
Import - Import
Incoterms - Incoterms
Index - Index
Industry - Industri
Inflation - Inflasjon
Information - Informasjon
Insurance - Forsikring
Intellectual property - Immaterialrett
Inter-American Development Bank - IDB
Intercultural - Tverrkulturell
Interest - Rente
International - Internasjonal
International Business - Internasjonal Markedsføring
International relations - Internasjonale forbindelser
International trade - Internasjonal handel
Internationalization - Internasjonalisering

Internet - Internett
Introduction - Innledning
Investment - Investering
Islamic Development Bank - Islamic Dev Bank
knowledge - Kunnskap
Language - Språk
Latin - Latin
Latin America - Latin-Amerika
Law - Juss
Legal person - Juridisk person
Letter of credit - Brev av kreditt
Library - Bibliotek
License - Lisens
list - liste
Loan - Loan
Local - Lokal
Logistics - Logistikk
Management - Ledelse
Manager - Leder
Map - Kart
Market - Market
Marketing - Markedsføring
Marketing mix - Markedsføring mix
Merchant - Selgerens
Mergers and acquisitions - Fusjoner og oppkjøp
Message - Budskap
Methodology - Metodikk
Methods - Metoder
MIDDLE EAST - Midtøsten
Military - Militære
Millennium Development Goals - FNs tusenårsmål
Millions - Millioner
Month - Måned
Multimodal - Multimodale
multinational companies - multinasjonale selskaper
National Accounts - Statsregnskapet
Network - Nettverk
New Partnership for Africa's Development NEPAD - Nytt partnerskap for afrikansk utvikling
News - Nyhet
North American Free Trade Agreement - Nord Amerikanske Frihandelssamarbeid
Objectives - Mål
organization - Organisasjon
Organization of the Islamic Conference - Den Islamske konferanse
package - pakke
Patent - Patent
Pay per click - Betalt søkemotorannsering
Payments - Betalinger
per capita - per innbygger
Personal identification number - ID-nummer
Photos - Bilder
Pipeline transport - Rørledning
planning - planlegging
policy - politikk
Population - Befolkning
Portal - Portal
portfolio - portefølje
positioning - posisjonering
poverty - Fattigdom
price - pris
Privatization - Privatisering
Procedures - Prosedyrer
Process - Prosess
Procurement - Innkjøp
product - produkt
production - produksjon
Profitability - Rentabilitet
Promotion - Forfremmelse
Protocol - Protokoll
Public relations - Informasjon og samfunnskontakt
Purchasing power parity - Kjøpekraften paritet
Quality - Kvalitet
Rail - Jernbane
Railways - Jernbane
recipient - mottaker
religion - Religion
Representative - Representative
Research - Forskning
Retailing - Detaljhandel
risk - Risiko
Road - Vei
Sales - Salg
sales order - salgsordre
salesman - selger
saleswoman - ekspeditrise
Search engine optimization - Søkemotoroptimalisering
Secretary - Sekretær
Security - Sikkerhet
segmentation - segmentering
Send to a friend - Send til en venn
services - tjenester
Ship - Skip
Signature - Signatur
Southern Common Market (Mercosur) - Mercosur
Statistics - Statistikk
Strategy - Strategi
structure - struktur
Supply chain - Leveransekjede
SWOT Analysis - SWOT-analyse
Target - Mål
techniques - teknikker
Tenders - Anbud
Time zone - Tidssone
tools - Redskap
total - totalt
trade - handel
Trademark - Varemerke
Transaction - Transaksjon
Transport - Transport
Travel - Reise
Trends - Trender
undeveloped country - bebygd land
Unemployment - Arbeidsledighet
Uniform Resource Locator - Uniform Resource Locator
United Nations - Forente Nasjoner
United Nations Conference on Trade and Development - FNs konferanse for handel og utvikling
Value chain - Verdikjeden
VAT (value-added tax) - Merverdiavgift
Waterway - Vannvei
Web directory - Katalog
Web page - Nettside
Web search engine - Søkemotor
Website - nettsted
Wholesale - Grossist
World - Verden
World Bank WB - Verdensbanken
World Trade Organization - Verdens handelsorganisasjon

Dictionary, Norwegian, English EENI- Business School.