Dictionary Romanian English Foreign Trade

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Romanian of Import Export


Master în Comerţ Exterior - Exportul Importa

about - despre
Add Site - Adauga site
advance payment - plată în avans
Advertising - Publicitate
African Development Bank - Banca Africană de Dezvoltare
African Union - Uniunea Africană
Agreements - Acorduri
Agriculture - Agricultură
airport - aeroport
algorithm - Algoritm
Analysis - Analiza
Andean Community - Comunitatea Andină
Arab League - Liga Statelor Arabe
Arbitration - Arbitraj
Area - Suprafaţă
Asian Development Bank - Banca Asiatică de Dezvoltare
Asia-Pacific Economic Cooperation - Asia-Pacific Cooperare Economică
Associated - Asociat
Association of Southeast Asian Nations - Asociație Națiunilor din Asia de Sud-Est
Back - înapoi
bank draft - proiect bancar
bank transfer - transfer bancar
Bilingual - Bilingvă
Board of directors - Consiliul de Directori
Bond - Obligaţiune
Book - Carte
branch - ramură
Brand - Marcă
Brochure - Brosura
Budget - Buget
Bulk carrier - Vrachierelor
Business - Afacere
Campaign - Campanie
cash payment - plăți în numerar
Catalog - Catalog
Certification - Certificare
Chief executive officer - Director executiv
City - OraÅŸ
Clauses - Clauze
Coastline - detaliu
Common Market for Eastern and Southern Africa - Piața Comună a Africii de Est ÅŸi Sud
company - companie
Comparative advantage - Avantaj comparativ
Competition - Concurenţă
Concept - Concept
Conclusion - Concluzie
conditions of payment - condițiile de plată
consultant - Consultant
Consumer - Consumatorilor
Consumer price index - Indicele preturilor de consum
consumption - consum
Contract - Contract
Convention - Convenția
Copyright - Drepturi de autor
Corporation - Corporaţie
countries - țări
country - Ţară
Credit card - Card de credit
Currency - Valuta
Customer - Client
Customs - Vamal
Customs union - UNIUNEA VAMALÄ‚
Debt - Obligațiuni
definition - Definiţie
Demography - Demografie
density - Densitate
department - Departamentul
developing country - țară în curs de dezvoltare
distribution - distribuție
Document - Document
documentary credit - Acreditiv documentar
Doing Business - Fac afaceri în
donor - donator
East Asia - Asia de Est
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - Comisia Economica si Sociala pentru Asia si Pacific
Economy - Economie
Electricity - Electricitate
Electronic - Electronic
Electronic commerce - Comerţ electnic
E-mail - E-mail
Emerging markets - Piețe emergente
Energy - Energie
Environment - Mediu înconjurător
European Union - Uniunea Europeană
Example - Exemplu
Executive - Executiv
Export - Export
Fairs - Targuri
Fees - Taxe
Finance - Finanțe
foreign - străine
foreign country - țară străină
Foreign Direct Investment FDI - Investiții străine directe ISD
Foreign policy - Politică externă
Foreign Trade - Comerț exterior
Free Trade - De liber schimb
Freedom - Libertate
Freight - Marfă
gas - gaz
General Agreement on Tariffs and Trade - Acordul General privind Comerțul cu Servicii
Geography - Geografie
Global - Global
global warming - Încălzire globală
Globalization - Globalizare
Glossary - Glosar
Government - Guvernul
Gross domestic product - Pdus intern brut
group - grup
Guarantee - Garantare
Health - Sănătate
Heliports - Heliporturi
Hinduism - Hinduism
History - Istorie
Home - Acasă
Hotel - Hotel
Household - De uz casnic
Hyperlink - Link-uri
Import - Import
Incoterms - Incoterm
Index - Index
Industry - Industrie
Inflation - Inflaţie
Information - Informaţie
Insurance - Asigurare
Intellectual property - Pprietate intelectuală
Inter-American Development Bank - Banca Interamericană de Dezvoltare
Intercultural - Intercultural
Interest - Interes
International - internațional
International Business - Internațional Afacere
International relations - Relaţii internaţionale
International trade - Comerţ internaţional
Internationalization - Internaționalizarea
Internet - Internet

Introduction - Introducere
Investment - Investiții
Islamic Development Bank - Bancii Islamice de Dezvoltare
Language - Limbă
Latin - Limba latină
Latin America - America Latină
Law - Drept
Legal person - Persoană juridică
Letter of credit - Acreditive
Library - Bibliotecă
License - Licenta
list - Lista
Loan - împrumut
Local - Local
Logistics - Logistica
Management - Management
Manager - Manager
Map - Hartă
Market - Piața
Marketing - Marketing
Marketing mix - Marketing mix
Merchant - Comerciant
Message - Mesaj
Methodology - Metodologie
Methods - Metode
MIDDLE EAST - Orientul Mijlociu
Military - Militar
Millennium Development Goals - Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului
Millions - Milioane
Month - Luna
Multimodal - Multimodale
multinational companies - companii multinationale
National Accounts - Conturi nationale
Network - Rețea
New Partnership for Africa's Development NEPAD - Noul Parteneriat pentru Dezvoltarea Africii NEPAD
News - Noutati
North American Free Trade Agreement - Acordul de Liber Schimb Nord American
Objectives - Obiective
organization - Organizaţie
Organization of the Islamic Conference - Organizarea Conferinței Islamice
package - Ambalaj
Patent - Brevete
Pay per click - Plata pe clic
Payments - Plăți
per capita - pe cap de locuitor
Personal identification number - Număr Personal de Identificare
Photos - Fotografii
Pipeline transport - Pipeline de transport
planning - planificare
policy - Politica
Population - Populație
Portal - Portal
portfolio - portofoliu
positioning - pozitionare
poverty - Limita sărăciei
price - Preţ
Privatization - Privatizare
Procedures - Proceduri
Process - Procesul
Procurement - Achizițiilor
product - produs
production - producție
Profitability - Profitabilitate
Promotion - Promovare
Protocol - Protocol
Public relations - Relaţii cu publicul
Purchasing power parity - Paritatea puterii de cumpărare
Quality - Calitate
Rail - Cale ferată
Railways - Cale ferată
recipient - beneficiare
religion - Religie
Representative - Reprezentant
Research - Cerceta
Retailing - Vânzarea
risk - de risc
Road - Drum
Sales - Vanzari
sales order - pentru vânzări
salesman - venditore
saleswoman - vanzari femeie
Search engine optimization - Optimizarea pentru motoare de cautare
Secretary - Secretar
Security - Securitate
segmentation - segmentare
Send to a friend - Trimite unui prieten
services - servicii
Ship - Navă
Signature - Semnare
Southern Common Market (Mercosur) - Comune a pieței de Sud (Mercosur)
Statistics - Statistică
Strategy - Strategie
structure - structura
Supply chain - Lanțului de aprovizionare
SWOT Analysis - ANALIZA SWOT
Target - Å¢intă
techniques - tehnici
Tenders - Licitații
Time zone - Fus orar
tools - instrumente
total - total
trade - comerț
Trademark - Marca
Transaction - Tranzacție
Transport - Transport
Travel - Călători
Trends - Tendinte
undeveloped country - undeveloped țară
Unemployment - Şomaj
Uniform Resource Locator - Uniform Resource Locator
United Nations - Națiunilor Unite
United Nations Conference on Trade and Development - Conferința Națiunilor Unite pentru Comerț ÅŸi Dezvoltare
Value chain - Value chain
VAT (value-added tax) - Taxa pe valoarea adăugată
Waterway - Navigabilă
Web directory - Catalog
Web page - Pagină Web
Web search engine - Motor de căutare
Website - Website
Wholesale - Comert cu ridicata
World - Lume
World Bank WB - Banca Mondială
World Trade Organization - Organizaţia Mondială a Comerţului

Dictionary, Romanian, English EENI- Business School.