Dictionary Albanian English Foreign Trade

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Albanian of Import Export


Master International Business  

about - rreth
Add Site - Shto Faqes
advance payment - parapagim
Advertising - reklamim
African Development Bank - Afrikan zhvillim bankë
African Union - Unionit Afrikan
Agreements - marrëveshje
Agriculture - Bujqësi
airport - Aeroporti
algorithm - Algoritmi
Analysis - Analiza
Andean Community - Andean komunitet
Arab League - Arabe ligë
Arbitration - Arbitrazhi
Area - sipërfaqe
Asian Development Bank - Shoqatës së Kombeve të Azisë Juglindore
Back - mbrapsht
bank draft - bankare projekt
bank transfer - transferim
Board of directors - drejtori
Bond - Bono
Book - Libri
branch - degë
Brand - markë
Brochure - broshurë
Budget - buxhet
Bulk carrier - Bulk zgarë
Business - biznes
Campaign - fushatë
cash payment - arkëtoj
Catalog - katalog
Chief executive officer - Kryeshefi Ekzekutiv
City - qytet
Clauses - pjesë e kontratës
Coastline - bregdet
Common Market for Eastern and Southern Africa - Për Tregu i Përbashkët Evropian dhe Lindore Afrika Jugore
company - kompani
Comparative advantage - krahasues avantazh
Competition - konkurencë
Concept - Koncepti
Conclusion - konkludim
conditions of payment - kushtet e pagesës
consultant - konsultant
Consumer - konsumator
Consumer price index - Indeksi i çmimeve të konsumit
consumption - konsumim
Contract - Kontrata
Convention - kuvend
Copyright - e drejtë e riprodhimit
Corporation - korporatë
countries - vise
country - vide
Credit card - Kartë krediti
Currency - valutë
Customer - kliente
Customs - Doganat
Customs union - Doganat e bashkimit
Debt - borxh
definition - përkufizim
Demography - Demografia
density - Dendësia
department - repart
developing country - zhvillimin e vendit
distribution - shpërndarje
Document - dokument
documentary credit - dokumentar kredi
Doing Business - Bërja e biznesit në
donor - dhurues
East Asia - lindje Asia
Economy - ekonomi
Electricity - Elektriciteti
Electronic - elektronik
Electronic commerce - Tregti elektronike
E-mail - E-mail
Emerging markets - Tregjet
Energy - Energjia
Environment - ambient
European Union - Bashkimi Evropian
Example - shembull
Executive - ekzekutiv
Export - Eksporti
Fairs - ekspozitë
Fees - pagesë
Finance - financë
foreign - jashtme
foreign country - shtet të huaj
Foreign Direct Investment FDI - investimeve  huaja direkte
Foreign policy - Politika e jashtme
Foreign Trade - Përgjithshme mbi Tarifat dhe Tregtinë
Free Trade - Tregtisë së Lirë
Freedom - Liria
Freight - transportoj
Futures contract - Ardhmes së kontratës
gas - gaz
Geography - Gjeografia
Global - Globale
global warming - ngrohjen globale
Globalization - Globalizim
Glossary - fjalorth
Government - Qeveria
Gross domestic product - Bruto produktit vendas
group - grup
Guarantee - garanci
Health - Shëndeti
Hinduism - Hinduizëm
History - histori
Home - shpi
Hotel - Hotel
Household - shtëpi
Import - Import
Incoterms - Incoterms
Index - tregues
Industry - Industria
Inflation - Inflacioni
Information - Informacioni
Insurance - sigurim
Intellectual property - Pronësore intelektuale
Inter-American Development Bank - Ndër-Amerikane Banka e Zhvillimit
Intercultural - Interkulturelle
Interest - Interesi
International - ndërkombëtar
International Business - Biznesit Ndërkombëtar
International relations - Marrëdhëniet Ndërkombëtare
International trade - Ndërkombëtare të tregtisë
Internationalization - ndërkombëtarizim
Internet - Interneti
Introduction - hyrje
Investment - investim
Islamic Development Bank - Banka e Zhvillimit Islamik
knowledge - Dituria
Language - gjuhë
Latin - Gjuha latine
Latin America - Latin Amerikë
Law - Ligji

Letter of credit - Letra e kreditit
Library - bibliotekë
License - Licenca
list - listë
Loan - hua
Local - lokal
Logistics - prapavijë
Management - drejtim
Manager - drejtues
Map - Harta
Market - treg
Marketing - Marketing
Marketing mix - Marketing përzierje
Merchant - tregtar
Mergers and acquisitions - Mergers blerjet dhe
Message - Lajmi
Methodology - Metodologjia
Methods - metodë
MIDDLE EAST - Në Lindjen e Mesme
Military - ushtarak
Millennium Development Goals - Objektivat e Zhvillimit të Mijëvjeçarit
Millions - miliona
Month - Muaji
Multimodal - Multimodal
multinational companies - shumëkombëshe
National Accounts - Llogaritë Kombëtare
Network - Rrjeti
News - Lajmet
North American Free Trade Agreement - North American marrëveshjen e tregtisë së lirë
Objectives - objektiv
organization - organizim
package - pako
Patent - patentë
Pay per click - Paguhet per click
Payments - pagesë
per capita - për kokë
Personal identification number - Numrin e identifikimit personal
Photos - fotografi
Pipeline transport - Pipeline transportit
planning - planifikim
policy - politikë
Population - popullatë
Portal - Portal
portfolio - portofol
positioning - vendosje
poverty - varfëri
price - çmim
Privatization - Privatizimi
Procedures - procedurë
Process - proces
Procurement - furnizim
product - prodhim
production - prodhimit
Profitability - Profitabilitetit
Promotion - promovim
Protocol - Protokolli
Public relations - Marrëdhëniet me publikun
Purchasing power parity - Blerja e pushtetit paritet
Quality - cilësi
Rail - shinë
Railways - hekurudhë
recipient - marrës
religion - Feja
Representative - përfaqësues
Research - kërkim
risk - rrezik
Road - rrugë
Sales - shitje
sales order - shitje qëllim
salesman - shitës
saleswoman - shitëse
Secretary - sekretar
Security - sigurim
segmentation - copëzim
Send to a friend - Dërgo për një shok
services - shërbim
Ship - anije
Signature - firmë
Southern Common Market (Mercosur) - Tregu i Përbashkët Evropian Jugor
Statistics - Statistika
Strategy - strategji
structure - strukturë
Supply chain - Furnizimit me zinxhir
SWOT Analysis - SWOT analizë
Target - shenjë
techniques - teknikë
Tenders - zyrtare
Time zone - Ora
tools - vegël
total - plotë
trade - tregti
Trademark - Marka (ekonomi)
Transaction - transaksion
Transport - Transport
Travel - Udhëtimi
Trends - tendencë
undeveloped country - vendin e pazhvilluar
Unemployment - Papunësia
United Nations - Kombet e Bashkuara
Value chain - Zinxhirit të vlerës
VAT (value-added tax) - TVSH (vlera e shtuar e taksave)
Waterway - Lumë i lundrueshëm
Web directory - Direktoria
Web page - Faqja e internetit
Web search engine - Kërko motor
Wholesale - me shumicë
World - Bota
World Bank WB - Banka Botërore
World Trade Organization - Organizata Botërore e Tregëtisë

Dictionary, Albanian, English EENI- Business School.