Dictionary Swati English Foreign Trade

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Swati of Import Export


Master Doing Business in Sub-Saharan Africa  
about - Nge
Back - Emuva
Book - Íncwadzí
Business - Kwebhizinisi
developing country - Ubhekiso phambili country
Economy - ezomnotho
European Union - Ubumbano Lwamazwe AseYurophu
Geography - Ezezwe
Gross domestic product - Umkhiqizo Wonke Wezwe
Information - Ulwazi
International Business - International Kwebhizinisi
Internet - Internet
Introduction - Isingeniso
Latin - isiLathini
Management - ukuphathwa
Month - Ínyangá
Network - Umsebenzi wokuxhumanisa
package - phakethe
Pipeline transport - Amapayipi
religion - Lukholo
Statistics - ezokubala
tools - Amathuluzi
World - Úmhlâba

Dictionary, Swati, English EENI- Business School.