Dictionary Sotho English Foreign Trade

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Sotho of Import Export


Master Doing Business in Sub-Saharan Africa  

about - mabapi
Add Site - eketsa Site
Advertising - papatso
African Development Bank - African Development banka
Agreements - ditumellano
Agriculture - temo
airport - boemafofane
Analysis - tshekatsheko
Arbitration - moahlodi
Area - tulo
Asian Development Bank - Asian Development banka
Back - Morao
bank draft - tjhelete ya pampiri
bank transfer - banka transfer
Bilingual - maleme a fapafapaneng
Bond - tlamo
Book - buka
branch - lekala
Brand - letshwao la kgwebo
Brochure - dibroushara
Business - Kgwebo
cash payment - tjhelete payment
Catalog - khataloko
Certification - setefikeiti
Chief executive officer - modulasetulo
City - motse
Coastline - lebopo
company - khampani
Comparative advantage - Comparative molemo
Conclusion - qeto
consultant - tidima
consumption - tshebediso
Contract - konteraka
countries - ditjhaba
country - naha
Customer - moreki
Customs - meetlo
Debt - molato
definition - tlhaloso
department - lefapha
distribution - aba
Document - tokomane
Economy - Thuto ya tsa moruo
Electricity - motlakase
Electronic - eleketeroniki
Electronic commerce - eleketeroniki bohwebi
E-mail - emaili
Energy - eneji
Environment - tikoloho
Example - mohlala
Executive - tsebanyane
Export - romela seyantle
Fairs - pontsho
Fees - tefo ya ho kena he
foreign - mose ho mawatle
Freedom - Tokoloho
Futures contract - bokamoso contract
gas - gase ya tlhaho
Geography - jeokerafi
Glossary - bukantswe
group - sehlopha
Guarantee - ho ema paneng
History - pale
Home - lapeng
Hyperlink - haephalinki
Import - hwebisa
Index - tsekahare
Industry - matsoho
Information - tsebiso
Insurance - enshora
Inter-American Development Bank - Inter-American Development Banka
Interest - tjheseho
International - matjhaba
International Business - matjhaba dikgwebo
International trade - International kgwebo
Internet - Inthanete
Introduction - nehelano
Islamic Development Bank - Islamic Development Banka
knowledge - tsebo e maemong a hodimo
Language - puo dipuo
Law - molao
Letter of credit - lengolo of credit
Library - laeborari
License - laesense
list - lenaneho
Local - selehae
Management - Dithuto
Manager - molaodi
Map - mmapa
Market - mmaraka
Mergers and acquisitions - kopanya and acquisitions
Message - molaetsa
Methods - mekgwa
MIDDLE EAST - Botjhabela Bohare
Military - sesole
Millions - sekete sa dikete
Network - kamano
News - diatekele tsa dikoranteng
Objectives - sepheo
organization - mokgatlo
Organization of the Islamic Conference - mokgatlo of the Islamic Conference
package - Seshoba
Payments - tefo ditefo
Photos - tshwantsha
policy - leano
Population - baahi
poverty - bofutsana
price - theko
Procedures - tsamaiso
production - Tlhahiso
Profitability - putsang
Promotion - phahamisa
Quality - boleng
Rail - setshehetso
Railways - tsela ya terene
religion - tumelo
Representative - moemedi
Research - patlisiso
Sales - thekiso
salesman - morekisi
Search engine optimization - enjene ya ho fuputsa optimization
Secretary - Mongodi
segmentation - sekemente
Send to a friend - Send motswalle
Ship - sekepe sa thepa
Signature - tshaeno
Statistics - dipalopalo
Supply chain - Supply (fa) chain
techniques - dithekenoloji
Tenders - lengolo la tekanyetso
Time zone - tshupapaka
tools - thulosi
total - kakaretso
trade - Tsamaiso

Trademark - letshwao
Transaction - dithekisetsano
Transport - thotha
undeveloped country - samporele country
Uniform Resource Locator - URL e a amehala le tulo ya leqephe
Web directory - Tshupetso
Web page - leqephe la web
Web search engine - enjine ya patlo
Website - aterese ya web
World - lefatshe

Dictionary, Sotho, English EENI- Business School.