Dictionary Turkish (Turkey) English Foreign Trade

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Turkish of Import Export


DIŞ TİCARET VE ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA YÖNETİMİ - İhracat Uluslararası Ticaret

about - her tarafta
Add Site - Site Link Ekle
advance payment - avans ödemesi
Advertising - Reklam
African Development Bank - Afrika kalkınma bankası
African Union - Afrika Birli
Agreements - dış ticaret sözleşmesi
Agriculture - Tarım
airport - Hava meydan
algorithm - Algoritma
Analysis - Analiz
Andean Community - Andean Topluluğu
Arab League - Arap Birli
Arbitration - hakem heyeti
Area - Alan
Asian Development Bank - asya kalkınma bankası
Asia-Pacific Economic Cooperation - Asya Pasifik Ekonomik
Associated - ortak
Association of Southeast Asian Nations - Güney Doğu Asya Milletler Birliği
Back - sırt
bank draft - banka çeki
bank transfer - banka transferi
Bilingual - iki dilde yayımlanmış
Board of directors - ortaklar kurulu
Bond - Tahvil
Book - Kitap
branch - şube
Brand - Marka
Brochure - broşür
Budget - bütçe
Bulk carrier - dökme mal taşıyıcısı
Business - İşletme
Campaign - kampanyası
cash payment - nakit ödeme
Catalog - Katalog
Certification - Sertifikasyon
Chief executive officer - İcra kurulu başkanı
City - Şehir
Clauses - şartları
Coastline - kıyı boyu
Common Market for Eastern and Southern Africa - Güney ve Doğu Afrika Ortak Pazarı
company - Şirket
Comparative advantage - Karşılaştırmalı üstünlükler
Competition - Rekabet
Concept - Kavram
Conclusion - bitirme
conditions of payment - ödeme şartları
consultant - danışman
Consumer - tüketici
Consumer price index - tüketici fiyat endeksi
consumption - Tüketim
Contract - sözleşmesi
Convention - konvansiyon
Copyright - Telif hakkı
Corporation - Şirket
countries - Ülke
country - Ülke
Credit card - kredi kartı
Currency - döviz
Customer - müşteri
Customs - Gümrük
Customs union - gümrük birliği
Debt - asya kalkınma bankası
definition - tanım
Demography - Demografi
density - Yoğunluk
department - dış ticaret bölümü
developing country - gelişmekte olan ülke
distribution - dağıtım
Document - dış ticaret belgeleri
documentary credit - Vesikalı kredinin
Doing Business - muamele
donor - bağışlayan
East Asia - East Asya
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - BM Asya ve Pasifik Ekonomik ve Sosyal Konseyi
Economy - İktisat
Electricity - Elekik
Electronic - elektronik
Electronic commerce - elektronik ticaret
E-mail - Elekonik posta
Emerging markets - gelişen ülkeler
Energy - Enerji
Environment - Çevre
European Union - Avrupa Birliği
Example - örnek
Executive - yönetimsel
Export - İhracat
Fairs - fuar
Fees - giriş ücreti
Finance - ticaret finansmanı
foreign - yabancı
foreign country - yabancı ülke
Foreign Direct Investment FDI - Yabanci Sermaye Girişi
Foreign policy - dış politika
Foreign Trade - Dış Ticaret Müsteşarlığı
Free Trade - serbest ticaret
Freedom - özgürlük
Freight - navlun
Futures contract - vadeli iş sözleşmesi
gas - Gaz
General Agreement on Tariffs and Trade - Ticaret ve Gümrük Tarifeleri Genel Anlaşması
Geography - Coğrafya
Global - genel
global warming - Küresel ısınma
Globalization - Küreselleşme
Glossary - deyimlerin açıklanması
Government - Hükümet
Gross domestic product - Gayri safi yurtiçi hasıla
group - grup
Guarantee - garanti
Health - Sağlık
Heliports - helikopter alanı
Hinduism - Hinduizm
History - Tarih
Home - anasayfa
Hotel - Otel
Household - hane halkı
Hyperlink - iş bağlantıları
Import - belirtmek
Incoterms - Uluslararası Ticari Teslim Şekilleri
Index - Endeksi
Industry - Endüsi
Inflation - Enflasyon
Information - Bilgi
Insurance - Sigorta
Intellectual property - fikri haklar
Inter-American Development Bank - Amerika Ülkeleri Kalkınma Bankası
Intercultural - kültürlerarası
Interest - Faiz
International - uluslararası
International Business - Uluslararası ticaret
International relations - Uluslararası ilişkiler
International trade - Uluslararası ticaret
Internationalization - Uluslararasılaşma

Internet - İnternet
Introduction - tanıtma
Investment - yatırım
Islamic Development Bank - İSLAM KALKINMA BANKASI
knowledge - Bilgi
Language - Dil
Latin - Latince
Latin America - Latin Amerika
Law - Hukuk
Legal person - Tüzel kişi
Letter of credit - Akreditif
Library - Kütüphane
License - lisans
list - liste
Loan - kredi
Local - Lokal
Logistics - Lojistik
Management - İşletme
Manager - yönetici
Map - Harita
Market - ticarileştirmek
Marketing - Pazarlama
Marketing mix - pazarlama mix
Merchant - tacir
Mergers and acquisitions - Birleşme ve satın almalar
Message - ileti
Methodology - metodoloji
Methods - yöntem
MIDDLE EAST - Orta Doğu
Military - askeri
Millennium Development Goals - Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri
Millions - milyonluk
Month - Ay
Multimodal - Multimodal
multinational companies - çok uluslu şirket
National Accounts - milli muhasebe
Network -
New Partnership for Africa's Development NEPAD - Afrika'nın gelişmesi için Yeni Ortaklık programı
News - Haber
North American Free Trade Agreement - Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Anlaşması
Objectives - objektif
organization - organizasyon
Organization of the Islamic Conference - İslam Konferansı Örgütü
package - Ambalaj
Patent - Patent
Pay per click - Pay per click
Payments - Uluslararası ödemeler
per capita - Per capita
Personal identification number - kişisel kimlik numarası
Photos - fotoğraf
Pipeline transport - Boru hattı taşımacılığı
planning - planlama
policy - politika
Population - Dünya nüfusu
Portal - Portal
portfolio - portföy
positioning - Konumlandırma
poverty - yoksulluk
price - fiyat
Privatization - özelleştirme
Procedures - usulün
Process - dava açmak
Procurement - tedarik
product - ürün
production - üretim
Profitability - karlılık
Promotion - promosyon
Protocol - protokol
Public relations - Halkla İlişkiler
Purchasing power parity - Satın alma gücü paritesi
Quality - kalite
Rail - Demiryolu
Railways - Demiryolu
recipient - Alıcı
religion - Din
Representative - delege
Research - araştırmak
Retailing - perakendeci
risk - riski
Road - yol
Sales - satışlar
sales order - satış emri
salesman - satış memuru
saleswoman - satıcı
Search engine optimization - Arama Motorları için Eniyileme
Secretary - sekreter
Security - Güvenlik
segmentation - piyasayı segmentlere
Send to a friend - Arkadaşına Gönder
services - hizmet
Ship - Gemi
Signature - Imza
Southern Common Market (Mercosur) - Güney Ortak Pazarı (Mercosur)
Statistics - İstatistik
Strategy - Sateji
structure - yapı
Supply chain - tedarik zinciri
SWOT Analysis - SWOT analizi
Target - hedef
techniques - teknikleri
Tenders - teklif istemek
Time zone - Saat dilimi
tools - Âlet
total - toplam
trade - ticaret
Trademark - Tescilli marka
Transaction - işlem
Transport - Ulaşım
Travel - Gezmek
Trends - trendler
undeveloped country - gelişmemiş ülke
Unemployment - İşsizlik
Uniform Resource Locator - URL
United Nations - birleşmiş milletler
United Nations Conference on Trade and Development - Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı
Value chain - Değer zinciri
VAT (value-added tax) - Katma Değer Vergisi
Waterway - suyolu
Web directory - rehber
Web page - İnternet sayfası
Web search engine - Arama motoru
Website - Web sitesi
Wholesale - toptan
World - dünya
World Bank WB - Dünya Bankası
World Trade Organization - Dünya Ticaret Örgütü

Dictionary, Turkish, EnglishEENI- Business School.