Dictionary Ukrainian English (Ukraine)

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Ukrainian of Import Export


Международном  

about - навкруг
Add Site - Додай свій сайт
advance payment - авансовий платіж
Advertising - Реклама
African Development Bank - Африканський банк розвитку (АфБР)
African Union - Африканський Союз
Agreements - контракт
Agriculture - Сільське господарство
Aids - допомога
airport - Аеропорт
algorithm - Алгоритм
Analysis - Аналіз
Andean Community - ВнЙлГн СнЯЛёГЯѓсѕУлсѕнС
Arab League - Арабська ліга
Arbitration - Третейський суд
Area - Площа
Asian Development Bank - Азіатський банк розвитку (АзБР)
Asia-Pacific Economic Cooperation - Азіатсько–Тихоокеанське економічне співробітництво
Associated - зв'язок
Association of Southeast Asian Nations - Асоціація держав Південно-Східної Азії
Back - підтримувати
bank draft - тратта
bank transfer - банківський переказ
Bilingual - двомовний
Board of directors - рада директорів
Bond - Облігація
Book - Книга
branch - рукав
Brand - торгова марка
Brochure - Брошура
Budget - Бюджет
Bulk carrier - об'єм трубопровід
Business - Бізнес
Campaign - кампанія
cash payment - готівковий розрахунок
Catalog - Каталог
Certification - сертифікація
Chief executive officer - Головний виконавчий директор
City - Місто
Clauses - клаузула у договорі
company - компанія
Comparative advantage - відносна перевага
Competition - Конкуренція
Concept - концепція
Conclusion - результат,підсумок
conditions of payment - Умови оплати
consultant - консультанте
Consumer - споживчий
Consumer price index - Індекс споживчих цін
consumption - сухота,зів'янення
Contract - Договір
Convention - з'їзд,конвенція
Copyright - Авторське право
Corporation - корпорація
countries - Країна
country - Країна
Credit card - Кредитна картка
Currency - Валюта
Customer - клієнт,покупець
Customs - Митниця
Customs union - Митний союз
Debt - заборгованість
definition - Означення
Demography - Демографія
density - Густина
department - ділянка, департамент
developing country - Країни, що розвиваються
distribution - розподіл,розподілення
Document - Документ
documentary credit - документарний кредит
Doing Business - виконання заняття
donor - Донор
East Asia - Східна Азія
Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - Економічний розвиток і фінансування розвитку
Economy - Економіка
Electricity - Електрика
Electronic - електронний
Electronic commerce - Електронна комерція
E-mail - Електронна пошта
Emerging markets - з'явитися торгівля
Energy - Енергія
Environment - оточення ,середовище
European Union - Європейський Союз
Example - взірець,зразок
Executive - виконком
Export - Експорт
Fairs - чесність,гарний
Fees - гонорари
Finance - Фінанси
foreign - невідповідний,чужої
foreign country - чужої родіна
Foreign Direct Investment FDI - Прямі іноземні інвестиції
Foreign policy - Потребує перекладу
Foreign Trade - чужої торгівля
Free Trade - вільна торгівля
Freedom - вільність,свобода
Freight - Фрахт
Futures contract - Ф'ючерсний контракт
gas - Газ
General Agreement on Tariffs and Trade - Генеральна угода з тарифів і торгівлі
Geography - Географія
Global - світовій,мирової
global warming - Глобальне потепління
Globalization - Глобалізація
Glossary - словничок
Government - Уряд
Gross domestic product - Валовий внутрішній продукт
group - гурт,група
Guarantee - застава,ґарантійний
Health - Здоровя
Heliports - Потребує перекладу
Hinduism - Індуїзм
History - Історія
Home - притулок
Hotel - Готель
Household - Домашнє господарство
Hyperlink - Гіперпосилання
Import - ввезення,імпорт
Incoterms - Інкотермс
Index - індекс
Industry - Промисловість
Inflation - Інфляція
Information - Інформація
Insurance - Страхування
Intellectual property - Інтелектуальна власність
Inter-American Development Bank - Міжамериканський банк розвитку
Intercultural - Міжкультурний
Interest - Відсотки
International - інтернаціонал
International Business - міжнародний бізнес
International relations - Потребує перекладу
International trade - міжнародний торговий
Internationalization - інтернаціоналізація
Internet - Інтернет

Introduction - попередження
Investment - Інвестиція
Islamic Development Bank - Банк IDB
knowledge - Знання
Language - Мова
Latin - Латинська мова
Latin America - Латинська Америка
Law - Право
Legal person - правової чоловік
Letter of credit - Акредитив
Library - Бібліотека
License - Ліцензія
list - список,перелік
Loan - запозичення
Local - місцевий
Logistics - Логістика
Management - Менеджмент
Manager - імпресаріо,хазяїне
Map - Карта
Market - торгівля
Marketing - Маркетинг
Marketing mix - Маркетинг мікс
Merchant - торгівець
Mergers and acquisitions - Злиття (підприємств)
Message - Комюніке
Methodology - методологія
Methods - методи
MIDDLE EAST - Середній Схід
Military - Збройні сили
Millennium Development Goals - Цілі розвитку тисячоліття
Millions - мільйони
Month - Місяць (календарний)
Multimodal - Мультимодальні
multinational companies - multinational компанії
National Accounts - народний рахунки
Network - схема,мережа
New Partnership for Africa's Development NEPAD - програмі нового партнерства заради розвитку Африки
News - звістки
North American Free Trade Agreement - Північноамериканська зона вільної торгівлі
Objectives - цілі
organization - Організація
package - тюк,упаковка
Patent - Патент
Pay per click - Платити за клік
Payments - платня
per capita - на душу населення
Personal identification number - Особистий ідентифікаційний номер
Photos - фото
Pipeline transport - Трубопровідний транспорт
planning - планування
policy - хитрість
Population - жителі
Portal - Portal
portfolio - портфель цінних паперів
positioning - розміщення
poverty - Бідність
price - Ціна
Privatization - Приватизація
Procedures - процедури
Process - процес
Procurement - придбання
product - Продукція
production - виготовлення
Profitability - прибутковість
Promotion - просування
Protocol - Протокол
Public relations - оповідання публіка
Purchasing power parity - Паритет купівельної спроможності
Quality - Якість
Rail - Залізниця
Railways - Залізниця
recipient - одержувач
religion - Релігія
Representative - репрезентативний
Research - дослідження
Retailing - роздрібний
risk - Ризик
Road - бруківка
Sales - продаж
sales order - Для продажу
salesman - продавець
saleswoman - продавщиця
Secretary - Секретар
Security - Безпека
segmentation - сегментація
Send to a friend - Надіслати другу
services - служби
Ship - Корабель
Signature - підпис
Southern Common Market (Mercosur) - Пів&11076;енноамериканським спільний ринок (МЕРКОСУР)
Statistics - статистика
Strategy - Стратегія
structure - будова
Supply chain - Ланцюг постачання
SWOT Analysis - Аналіз SWOT
Target - цільовий
techniques - пристрої
Tenders - пропозиції
Time zone - Часовий пояс
tools - знаряддя,різець
total - цілковитий
trade - Торгівля
Trademark - Товарний знак
Transaction - ведіння
Transport - Транспорт
Travel - Подорож
Trends - напрями
undeveloped country - необроблений родіна
Unemployment - Безробіття
Uniform Resource Locator - Уніфікований локатор ресурсів
United Nations - OOH
United Nations Conference on Trade and Development - Конференція ООН з торгівлі та розвитку
Value chain - Бесіди
VAT (value-added tax) - Податок на додану вартість
Web directory - Web-директорія
Web page - Веб-сторінка
Web search engine - Пошукова система
Website - Сайт
Wholesale - Гуртова торгівля
World - Світ
World Bank WB - Світовий банк
World Trade Organization - Світова організація торгівлі

Dictionary, Ukrainian, English EENI- Business School.