Dictionary Zulu English (South Africa, Zimbabwe, Lesotho, Malawi, Mozambique, Swaziland)

EENI Dictionary International Business

EENI- The Global Business School

Glossary English - Zulu of Import Export


Master Business in Sub-Saharan Africa  
about - nga-
African Development Bank - African Development ibhange
Agreements - imvumelano
airport - isikhungulo sezindiza
Analysis - inhlaziyo
Asian Development Bank - Asian Development ibhange
Back - buyela
bank draft - ibhange draft
bank transfer - ibhange transfer
Book - Incwadi
Brand - uphawu
Budget - izindleko
Business - indaba
Chief executive officer - umakhonya
City - idolobha
company - inkampane
Competition - umncintiswano
Contract - imvumelano
countries - isizwe
country - izwe
Customer - ikhasimende
Customs - ilisiko
E-mail - E-iliposi
Executive - inkosi
Guarantee - igaranti
History - umlando
Home - ikhaya
Inter-American Development Bank - Inter-American Development ibhange
Interest - irente
International Business - International Indaba
Introduction - ukuazisa
Islamic Development Bank - Islamic Development ibhange
knowledge - ukuazi
Language - ulimi
Letter of credit - incwadi of credit
list - ilisti
Manager - ilimeniyu imeniyu
Market - makethe
Merchant - usomabhizinizi
Message - umbiko
News - iliphephandaba
Payments - ukukhokha
planning - injongo
Portal - ilisango
poverty - ubumpofu
price - intengo inana
product - isithelo
Purchasing power parity - ukuthenga power parity
Quality - ubuhle
Rail - ujantsi wesitimela
Railways - ujantsi wesitimela
Research - ucwaningo
risk - ingozi
Road - indlela
salesman - usomabhizinizi
Search engine optimization - Search injini optimization
Ship - umkhumbi
Signature - isayini
Supply chain - ukudiliva chain
Waterway - ilisiko
Web search engine - Web search injini
World Bank WB - World ibhange WB

Dictionary, Zulu, English South Africa EENI- Business School.